A tudás, ami nemcsak felelősséggel, de kötelességgel is jár

Több mint négyszáz hallgató vehette át oklevelét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) oklevélátadó ünnepségén. A július 15-én, a Ludovika Arénában megrendezett eseményen az államtudományi mesterképzési szakon végzett hallgatókat is doktorrá avatták.

„Az egyetemi tanulmányok befejezése válaszvonal két fontos életszakasz, a gondtalan diáklét és a felelős munka világa között” – mondta az NKE rektora ünnepi beszédében, amelyben Deli Gergely már nem egyetemi hallgatókként, hanem államtudósokként, kiberbiztonsági szakemberekként és számos más szakterület magasan kvalifikált tudójaként köszöntötte a végzetteket. Az intézmény vezetője a folyamatos tanulás szükségességére hívta fel a figyelmet, majd Széchenyi István gondolatait idézte: „Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud.” Az NKE rektora beszédében kiemelte, hogy a tanulás és az önfejlesztés sosem elvesztegetett befektetés, majd a nagy államférfit, Senecát idézte: „Az élet semmit sem ad a halandónak munka nélkül.

Deli Gergely arról is beszélt, hogy több mint négyszáz hallgató veheti át oklevelét, közülük százan a doktori cím viselésére is jogosulttá válnak. „Különösen jeles nap a mai, hiszen idén első alkalommal veszi át oklevelét a 2017-ben kezdett teljes első évfolyam az államtudományi osztatlan mesterképzési szakon”  – mutatott rá az NKE rektora. Az ÁNTK a hazai és nemzetközi közigazgatási szakemberek képzésének hazai bázisintézménye, amely jelenlegi formájában 2019-ben kezdte meg működését. A kar kiemelt feladata, hogy egységes szemlélet alapján biztosítsa a szakmai utánpótlást a kormányzati és közigazgatási szervek számára, a külképviseleteken és a hazai közigazgatás külügyi és európai integrációs érintettségű területein is. A rektor szavai szerint a most végzett hallgatók a megszerzett tudással képesek lesznek a szakmai élet kihívásainak leküzdésére és a haza szolgálatára.

„Luxemburgi Zsigmond királyunk szavajárása volt: „Lovaggá napjában akár ezer nemes embert is üthetek, de tudós emberré, holtom napjáig sem fogadhatok egyet sem”  – kezdte köszöntőjét Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette, a tudást nem lehet odaadományozni, azt meg kell szerezni, amely mögött ott van az egyén erőfeszítése, aki idejét nem kímélve bújta a könyveket, tanulmányokat, hallgatta az előadásokat, látogatta a szemináriumokat. „De ami még fontosabb, elsajátított egy egyedi szemléletet, a gondolkodó és a világot értő ember szemléletét” – tette hozzá. Orbán Balázs szerint bárki, aki valaha egyetemi tanulmányokra adta a fejét, megtapasztalhatta, a tudás megszerzéséhez nem elég az egyéni teljesítmény, kell hozzá inspiráló környezet, kellenek hozzáértő, hivatásukat szerető oktatók, lelkes egyetemi pályatársak, és kellenek a megfelelő tárgyi feltételek is, színvonalas épületek, kollégiumok, felszerelt tantermek, könyvek, kutatási eszközök. „Ha minden összeáll, és az egyéni ambíció inspiráló közeggel találkozik, akkor ott születnek Luxemburgi Zsigmond tudós emberei”. Orbán Balázs beszédében kiemelte: akik ma átvehetik okleveleiket, azokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a köz szolgálatára képezte ki, a hazáért való odaadásra készítette fel. „Ez olyan tudás, amely az élet minden területén kifizetődő. Akkor is, ha valaki a közszolgálati pályát választja, de akkor is, ha esetleg máshol kívánja kamatoztatni tudását és tehetségét.”

Hangsúlyozta: a hazának van a legnagyobb szüksége a tudást birtokló doktorokra, kutatókra, szakemberekre, egyetemet végzett polgárokra, olyan képzett emberekre, akik értenek az állam működéséhez, a kormányzati munkához. Ebből a megfontolásból hozta létre a kormány a közszolgálat tudományának szentelt önálló Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, amelyen idén 1845 hallgató szerezte meg képesítését. Mára az NKE lett az egyik legnépszerűbb egyetem, idén tízezren jelentkeztek a képzéseire –  tette hozzá. Kiemelte: az egyetemen évről évre magasabb színvonalon készítik fel a fiatalokat a haza szolgálatára, a hazáért való odaadásra. Kihangsúlyozta az egyetemen végzettek kötelességtudatát, ami „belülről, a hazáért való tenni akarásból fakad”. Nincs olyan nehézség vagy gond, amit nem lehet leküzdeni, ha a hazáért tenni akaró fiatalok vannak közöttünk – mondta.

Orbán Balázs szólt arról is, nem túlzás azt állítani, hogy „a szemünk előtt zajlik a történelem”, egy új világ van kialakulóban. Alig jutottunk túl a koronavírus-világjárványon, egy energiaválság közepén találtuk magunkat, a szomszédban kitört az elmúlt évtizedek legvéresebb európai háborúja, ami fenekestül felforgatott mindent – sorolta. Úgy vélte, a bizonytalan, átalakuló világban a haza jelenti azt a védőhálót, „ami megtart, ha elbuknánk”. A hazának olyan hozzáértő szakemberekre van szüksége, akik tudásuk révén értő módon vihetik előre annak ügyét – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra: ezen a generáción múlik, hogy mi lesz a hazánkkal, képes lesz-e megmaradni, képes lesz-e saját kezében tartani a sorsát. Ebben segít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az az intézmény, amely megőrzi és felhalmozza minden előző nemzedék hozzáértését az állam működéséről, ismeretét a haza rendjéről, tapasztalatát a jó időkről és a rossz időkről – fogalmazott. „Éppen ezért az egyetemen megszerzett tudásra napjainkban nagyobb szükség van, mint eddigi életünkben valaha volt.”

A köszöntőbeszédek után Varga Réka, az ÁNTK újonnan kinevezett dékánja és Kristó Katalin, az ÁNTK prodékánja adták át a kari kitüntetéseket.  Az ÁNTK Kari Tanácsa Magyary Zoltán-emlékérmet adományozott Borsó Tibornak, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnökének, az emlékéremmel a díjazott közigazgatás-tudományt támogató szakmai munkássága előtt tisztelegve. Lőrincz Lajos-emlékgyűrűben részesült Máthé Gábor professor emeritus a közigazgatás oktatásában kifejtett iskolateremtő, több évtizedes kiemelkedő vezetői, szakmai, oktató, pedagógiai munkájáért. Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatát kapta Tóth Norbert tanszékvezető egyetemi docens a karon végzett magas színvonalú oktatói, kutatói és tudományos tevékenységének elismeréseként. Pro Publico Bono kitüntetésben részesült Kovács Éva egyetemi docens kiemelkedő oktatói, szakmai teljesítménye elismeréseként. Dékáni Dicsérő Oklevélben részesült Kókai Gábor eredményes szakmai munkájáért, továbbá Szabóné Szüts Vera kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként. Garab Anna, az államtudományi mesterképzési szak végzős hallgatója eredményes közösségi tevékenyégének elismeréseként kapott Dékáni Dicsérő Oklevelet. Kari Tanácsi Dicsérő Oklevélben részesült Fodor Márk Joszipovics, Katona Gergő és Pávkovics Máté végzett hallgatók, akik szakmai eredményeikért és aktív közösségi tevékenységükért kapták meg az elismerést. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság hallgatói díját Kiss Adrienn, kiberbiztonsági mesterképzési szakon végzett hallgató kapta. A díjat Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke adta át.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elismeréseit Dibusz Bendegúz, az EHÖK elnöke adta át. Az Egyetemi Közösségi Díjat Garab Anna kapta. A Pro Juventute Ösztöndíjat Fodor Márk Joszipovics, a kormányzás és vezetés mesterképzési szak végzős hallgatója vette át. Az Egyetemi Szakmai Ösztöndíjat Kiss Adrienn kiberbiztonsági mesterképzési szakon végzett hallgató kapta. Mindezek mellett az EHÖK Hallgatói Sport- és Kulturális Ösztöndíjban részesítette Benyounes Natalie Sárát, Bognár Csabát, Gergácz Enikőt és Kovács Zita Katinka hallgatókat, akik kiemelkedő sport- vagy kulturális tevékenységükkel öregbítették az NKE hírnevét. A karon a Jó tanuló, Jó sportoló Díjat Gergácz Enikő nyerte el. Az EHÖK kezdeményezésére az NKE rektora elismerő oklevélben részesítette Fodor Márk Joszipovics, Krózser Martin, Pávkovics Máté és Szekeres Balázs hallgatókat, megköszönve a hallgatókért végzett kiemelkedő közösségi tevékenységüket.

„Ismert a mondás: ami nem öl meg, az erősebbé tesz, ezért bízom benne, hogy későbbi pályafutásuk során önök is előnyt és erényt tudnak kovácsolni a pandémia okozta hátrányokból” – kezdte záróbeszédét Varga Réka. Az ÁNTK újonnan kinevezett dékánja elmondta, hogy a váratlan események és kihívások életünk velejárói, amelyek a végzettek szakmai pályafutását is végig fogják kísérni. Kiemelte: „ezekben a helyzetekben különösen fontos, hogy legyenek szilárd értékeken alapuló kapaszkodóink.” A dékán szavai szerint az NKE értékrendjében elkötelezett intézmény és ezt az értékrendet közvetíti a hallgatói felé is. „Önök annak idején, mikor egyetemünkre jelentkeztek, a haza szolgálatára szegődtek, ezzel egyértelmű értékvállalásról téve tanúbizonyságot” – tette hozzá. A hallgatókhoz szólva Varga Réka kiemelte, hogy az NKE egy egyedülálló hivatás lehetőségét hordozza magában, hiszen a haza szolgálata, bár nem mindig könnyű, de mindenkor a legnemesebb feladat. „Amikor karunkat választották, a biztos jövő egyetemét is választották. Hisszük, hogy problémaorientált elemeket is tartalmazó képzési programjaink mind a hazai közigazgatás, mind a nemzetközi és európai uniós intézmények feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel és készségekkel ruházta fel önöket” – hangsúlyozta. A dékán külön örömét fejezte ki, hogy a doktori címet adó államtudományi osztatlan mesterképzés szak idén végez először teljes évfolyammal, ezzel pedig a magyar államigazgatási közszolgálat új fejezete vette kezdetét. „A sikeres államigazgatás jelentős mértékben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és karunk sikerétől is függ, így nem csupán érték, de érdekközösséget is alkotunk, hiszen az önök jövőbeli sikerei, karunkat, oktatóink munkáját is igazolják. E közösség fenntartására az államtudományi és nemzetközi tanulmányokkal mai nappal hivatalba lépő új dékánjaként ezúton én magam is vállalást teszek” – fogalmazta meg hitvallását az ÁNTK dékánja.

 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes