Fenntartható államkormányzás a társadalmi innováción keresztül

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem új kutatási projektet indít a Tématerületi Kiválósági Program 2021 keretében, amely arra keresi a választ, hogy az átfogó értelemben vett társadalmi innováció közszolgálati aspektusa hogyan járulhat hozzá az államkormányzás fenntartható működéséhez.

A modern kormányzásnak a komplex, folyamatosan változó, bizonytalan környezetében egyszerre kell képesnek lennie az állandóságra, a stabilitás biztosítására, valamint a változások, előre nem látható külső és belső válságok kezelésére, ami felértékeli a kormányzati munka reszponzivitását, innovatív képességeit. Az állami vezetés számára elengedhetetlen, hogy birtokában legyen egy sajátos „kormányzástudásnak”, amely elsősorban a kormányzás gyakorlatában képződik.

A Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások elnevezésű projekt 2022. január 1. és 2025. december 31. között valósul meg. A kutatás újszerűsége abban mutatkozik meg, hogy a gazdaság és a társadalom együttes fejlődését és egymásra gyakorolt hatását empirikus, tény alapú integrált megközelítéssel értelmezi, illetve a fenntarthatóság szokásos, háromdimenziós (gazdasági, társadalmi, környezeti) megközelítését horizontális jelleggel, a közszolgálati innováció nézőpontjából vizsgálja.

„A projekt keretében zajló kutatások a társadalmi innováció közszolgálati szemszögét állítják a középpontba azzal az átfogó célkitűzéssel, hogy az elért eredmények – amelyek gyakorlatba való átültetését államigazgatási és gazdálkodó szervezetekkel történő szakmai együttműködések támogatják – meghatározott területeken képesek hozzájárulni az államkormányzás fenntartható működéséhez. A kutatók eredményeiket magas minősítettségű nemzetközi tudományos szakfolyóiratokban publikálják, ami a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos kiválósági rangsorokban elfoglalt helyét és nemzetközi beágyazottságát is erősíti. Emellett szakértői anyagok elkészítésére, szakmai mentorprogramok fejlesztésére, értékelési keretrendszerek kialakítására tettünk vállalásokat, amelyek a kormányzati és a vállalati szereplők körében egyaránt hasznosulhatnak. A hatékony működés érdekében széleskörű koordináción alapuló támogató környezetet hoztunk létre, ami a projekt menedzselésétől kezdve a tudománymetriai és publikációs stratégiai tanácsadáson át az empirikus adatfelvételek és elemzések feltételrendszerének kialakításáig terjed, így szándékaink szerint a projekt önmagában is innováció, a „szintlépés projektje” – mondta Kaiser Tamás, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának tudományos dékánhelyettese, a program szakmai vezetője.

A projekt a célkitűzéseit öt alprojekten keresztül valósítja meg, amelyek a közszolgálati innovációk érettségi és fejlettségi modelljével, a jó és hatékony közigazgatás feladatrendszerével, a fenntartható közösségi- és családpolitikákkal, a negyedik ipari forradalom kihívásait kezelő komplex szakpolitikai modellekkel, valamint a kreatív oktatási és kutatási módszerekkel foglalkoznak. Az eredményeket egyrészt a hazai és nemzetközi tudományos, akadémiai szférában minőségi publikációk, szakpolitikai javaslatok és stratégiák formájában teszik közzé, másrészt a projekt megvalósítását követően az állami feladatkörbe, illetve nemzeti érdekkörbe tartozó közszolgáltatások más területein is alkalmazzák. A célkitűzések szintéziseként olyan fenntartható szolgáltatások épülnek ki, amelyek működése mind a tudományos, mind az üzleti szférában hasznosíthatók.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, a Tématerületi Kiválósági Program 2021 (TKP2021-NKTA-51) keretében a Nemzeti Kutatások Alprogramban, 999.000.000 Ft összköltségből jön létre.