Nyelvpolitikai szimpózium az NKE-n

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az Andrássy Egyetem első alkalommal rendezett közös nemzetközi konferenciát június 16-17-e között. A kétnapos szakmai tanácskozás a nyelvpolitika és a nyelvi tervezés terén alkalmazott szabályokkal és ösztönzőkkel foglalkozott, amelyeket a részt vevő előadók közgazdasági, jogi és szociolingvisztikai szempontokból világítottak meg.

Az esemény főszervezői az NKE részéről Nagy Noémi és Vizi Balázs egyetemi docensek, az Andrássy Egyetemről pedig Bengt-Arne Wickström professzor és Annelise Rieger voltak. A konferencia ünnepélyes megnyitóján Pállinger Zoltán, az Andrássy Egyetem rektora az egyetemek közötti együttműködést és az Andrássy Egyetemnek a magyar felsőoktatási-tudományos közéletben vállalt szerepét hangsúlyozta. Az NKE részéről a megnyitón Vizi Balázs, az NKE ÁNTK Nemzetközi Jogi Tanszékének docense röviden bemutatta az intézményt és kiemelte, hogy a Nemzetközi Jogi Tanszék mindig aktív volt az emberi jogok, kisebbségi jogok, így a nyelvi jogok nemzetközi védelmével kapcsolatos kutatásokban, amit e szimpózium mellett az idén nyáron tizedik alkalommal megrendezett Global Minority Rights Summer School nyári egyetem is fémjelez. A konferenciát ezen kívül az Ulster University is támogatta, amelyet Michele Gazzola egyetemi docens képviselt, aki a többnyelvű közigazgatás megvalósításának lehetőségeiről és annak társadalmi hatásairól beszélt. A tudományos tanácskozás multidiszciplináris jellegéből fakadóan a prezentációk számos tudományterületbe engedtek bepillantást, a résztvevők ezáltal számos perspektívát tudtak kínálni a nyelvi kérdések vizsgálatára.

Az esemény első napján a vitaindító beszédet Ainoa Aparacio Fenoll, az Universitá degli Studi di Torino professzora tartotta a migráció és a nyelvpolitikai összefüggéseiről az oktatásban. A nap további részében a nyelvi kérdések szakemberei és az akadémia élet e területtel foglalkozó tagjai az államokon belül jelentkező nyelvi sokszínűség kezelésének lehetséges módjairól és kudarcairól, a többnyelvűséget előmozdító intézkedések hatásairól, valamint a nyelvpolitikákat meghatározó intézményi struktúrákról tartottak előadásokat. A konferencia második napján a Ludovika Campus Zrínyi Termében elhangzott előadások közül kiemelendő Fernand de Varennes vitaindító beszéde, amely példákkal alátámasztva szemléltette a nyelvi kisebbségeket érintő szabályok következményeit. Az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja tehát, aki számos egyetem professzora is, jogi aspektusból mutatott rá a nyelvpolitika aktuális kérdéseire. Ezen a napon a szekciók előadásai a nyelvpolitika elemzésének módszereiről, a nyelvpolitika oktatásban és a közigazgatásban való megvalósításának lehetséges módjáról, illetve a nyelvi kisebbségek jogairól szóltak.

 

Szöveg: Korpics Fanni

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: nyelvpolitika