NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kolnai Aurél-díjban részesült Dr. Horváth Attila adjunktus

A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán tartotta XXVII. Vándorgyűlését a Magyar Politikatudományi Társaság, ahol idén a székesfehérvári születésű Dr. Horváth Attila, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oktatója részesült Kolnai Aurél-díjban. A díjat a Magyar Politikatudományi Társaság hozta létre, és évente adja ki az előző naptári év legjobb magyar politikatudományi publikációja szerzőjének.

Horváth Attila „A verseny változatai – A visegrádi országok pártrendszerei 1990-2020” című, több mint 600 oldalas könyvéért kapta az elismerést, mely többek között áttekinti az elmúlt 30 évben bekövetkezett kormányváltások jellegét, a politikai versenyeket és azok struktúráját.

Horváth Attila jogász, politológus, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékének adjunktusa, a Közigazgatás-tudományi Doktori iskola tudományos titkára, valamint a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezető kutatója. Kutatási területei közé főként a pártok, a pártrendszerek, a választási rendszerek és a választójog kérdései tartoznak. A téma még politológus hallgatóként került közel a szerzőhöz: előbb évfolyamdolgozat, majd szakdolgozat, később doktori disszertáció, végül könyv született a témában.

A díjazottnak ezúton is gratulálunk az elismeréshez!

Forrás: https://www.szekesfehervar.hu/