Visegrádtól Daytonig – bemutatták Halász Iván új könyvét

„Egy új könyv megszületése, tudományos vitára bocsátása mindig öröm és büszkeség” – kezdte megnyitóbeszédét Zachar Péter Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának (ÁNTK) nemzetközi dékánhelyettese Halász Iván: Diplomácia, emancipáció, kultúra című könyvének az NKE Oktatási Központjában megtartott bemutatóján, május 24-én.

Az NKE ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszéke és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által szervezett eseményen Zachar Péter Krisztián hozzátette: az olvasó olyan művel ismerkedhet meg, amely az ÁNTK saját oktatási és kutatási portfóliója szempontjából is kiemelkedően fontos, mert ötvözi az ÁNTK minden erősségét. „Ebben a kötetben minden benne van, ami a Karunkat és ezzel szűkebb ludovikás közösségünket fémjelzi: a közigazgatás működési elveinek és sajátosságainak  feltárása, a külügyi igazgatás  lényegi aspektusainak történeti távlatokba helyezett vizsgálata, a diplomáciatörténet klasszikus eszköztárának felvillantása, társadalmi kérdések vizsgálata, közép-európaiságunk mibenlétének feltárása és az örökérvényű igazságok keresése” – foglalta össze a nemzetközi dékánhelyettes. 

Zachar Péter Krisztián a kötet A kulturális, a sajtó- és a tudományos diplomácia története Közép-Európában című fejezete kapcsán kiemelte, hogy napjainkban is igaznak kell lennie annak a Magyar Országgyűlés falai között 1922-ben elhangzott gondolatnak, amely szerint a magyar hazát elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá. „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ezért dolgozunk. Olyan szakembereket szeretnénk kibocsátani intézményünkből, akik tisztában vannak hazánk múltjával, a magyarság történelmi magaslataival és kálváriájával, akik ismerik és szeretik hazájuk kulturális örökségét, és egyben nyitottak az új, 21. századi fejlődésmenetben is a tradicionális értékek továbbadása iránt” – hangsúlyozta Zachar Péter Krisztián. 

A Gondolat Kiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének gondozásában megjelent könyv a 19-20. századra koncentrál, földrajzi fókusza pedig a közép-európai térség, bár egyes esetekben szélesebb európai kitekintést ad. Halász Iván, a kötet szerzője, az NKE ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékének vezetője elmondta, a könyvnek négy pillére van. Az első (Visegrádtól Daytonig. Az egyes fontos béketárgyalások és értekezletek szervezési és szociokulturális aspektusai) a diplomaták szakmai életének csúcsteljesítményeire koncentrál. Csúcsteljesítménynek a nagy békekonferenciákat, békerendezéseket tekinti, amelyek rendszerint a hosszú távú jelentőségük miatt emelkednek ki a szerteágazó diplomáciai tárgyalások nagy családjából. Olyan kérdésekre keresi a választ, hogy miért éppen az adott helyszínen került sor ezekre a találkozókra, milyen nyelven tárgyaltak, illetve fogalmazták meg a záródokumentumokat, egyáltalán milyen körben tárgyaltak, milyen szerepet töltöttek be a szakértők, a sajtó stb. A második fejezet (Nők a diplomáciában és a külügyi igazgatásban) is alapvetően szociokulturális jellegű, hiszen a nők fokozatos külügyi emancipációjával foglalkozik. A harmadik fejezet (A házasságkötések szabályozása az 1945 előtti magyar külügyi igazgatásban) szorosan kötődik az előzőhöz, mert a diplomata házasságkötések problematikáját tárgyalja. Az utolsó fejezetben (A kulturális, a sajtó- és a tudományos diplomácia története Közép-Európában) a könyv a 20. században fontossá vált olyan szakdiplomáciákkal foglalkozik, amelyek tekintetében Közép-Európa egyáltalán nem volt seregható, azaz a sajtó-, a kulturális és a tudományos diplomáciával.

Gyurcsík Iván nagykövet, az NKE regionális együttműködésért felelős rektori tanácsadója úgy fogalmazott, rendkívül gazdag forrásanyaggal rendelkező könyvről van szó, „amely sok nemzet dimenziójából próbálja összerakni azt a mozaikot, amelyet ebben a négy fejezetben elénk tár. Az 1335-ös visegrádi királytalálkozótól egészen a daytoni szerződésig húzza meg az ívet, a 14. századtól a 20. századig hoz fel példákat zömmel a közép-európai térségből, de kitekintéssel”.

 

Szöveg: Sallai Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes

 


Címkék: Halász Iván