Nemzetközi intézmények és külkapcsolatok testközelből

A Nemzetközi Jogi Tudományos Diákkör bécsi tanulmányi kiránduláson vett részt május 6-án. A tanulmányi kirándulás során a TDK tagjai fontos és értékes gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodtak a három célintézmény (az ENSZ, az EU Alapjogi Ügynöksége és Magyarország Nagykövetsége) működésével kapcsolatban, mely által mélyebb betekintést nyertek mind az Egyesült Nemzetek és különösen a Nemzetközi Atomenergia Hivatal valamint az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége tevékenységébe. Lehetőségük volt továbbá átfogó képet kapni a külszolgálat működéséről, valamint azokról a kvalitásokról és attitűdről, amelyek a külügyi pályához szükségesek.

A tanulmányi kirándulás első állomása az ENSZ Központ volt, ahova a hajnali indulás ellenére lelkesen és jókedvvel érkezett a csapat és ahol magyar nyelvű idegenvezetés keretében ismerhették meg hallgatóink a nyelvhasználati szabályokat, a nukleáris biztonság érdekében végzett tevékenységet, valamint az űrkutatás terén zajló együttműködés formáit. A második állomás az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) volt, ahol az EU emberi jogok érdekében végzett tevékenységéről tartott előadást Molnár Tamás. Ennek során jobb megvilágításba került az emberi jogok univerzális és regionális védelme közti különbség, valamint a főbb eltérések az Európa Tanács és az Európai Unió által biztosítottot jogvédelem között. A tanulmányút harmadik állomása Magyarország Nagykövetsége volt, ahol Schüschletz Sándor tudományos és technológiai attasé és Beniczkyné Kozlik Erika tanácsos vezették körbe a TDK tagjait. A beszélgetés során megismerhetővé vált a Nagykövetség működése, a külszolgálat előnyei és hátrányai, valamint a külügyi munkavégzés feltételei, és lehetőség nyílt a külszolgálatot teljesítő kollégák mindennapi életébe is betekintést nyerni.

A program Zachar Péter Krisztián dékánhelyettes, az ÁNTK vezetése és a Dékáni Hivatal munkatársai támogatásával valósult meg.

 

Szöveg: Hárs András