Rendhagyó külpolitikai mesterkurzus Írország magyarországi nagykövetével az ÁNTK-n

Írország budapesti nagykövete, Őexcellenciája Ronan Gargan 2022. május 4-én vendégelőadást tartott az egyetem magyar és külföldi nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóinak. A 2019-ben kinevezett nagykövet 90 perces előadás keretében ismertette Írország külpolitikáját, kitérve annak XX. századi fejlődésére és olyan jelenlegi aktuális prioritásaira, mint a klímapolitika vagy a Brexit következményeinek kezelése.

Ronan Gargant Dr. Zachar Péter Krisztián, a kar nemzetközi dékánhelyettese és a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék vezetője köszöntötte. Rövid köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az ír-magyar kapcsolatokban mindig is meghatározó volt a történelmi sorsközösség érzése és a kölcsönös kulturális érdeklődés. A két ország joggal tanulhat egymástól, tekintve, hogy azonos külpolitikai eszköztárral rendelkeznek, beleértve a nemzetközi együttműködés és külgazdasági kapcsolatok előmozdítását, valamint a kulturális diplomáciát és a külhoni közösségek támogatását.

A nagykövet úr előadását az ír külpolitika általános jellemzőivel kezdte. Kiemelte, hogy Írország kulturális vonzóképessége szilárd alapot biztosít az Írországba irányuló nemzetközi befektetéseknek és a külkereskedelemnek. A Global Ireland kezdeményezéssel Írország a gazdaságilag gyorsan fejlődő országokkal való kapcsolatokat kívánja kiaknázni. Írországnak, mint az Európai Unió egyik leginkább globalizált országaként, elsődleges érdeke a multilateralizmus és a szabályokon alapuló nemzetközi rend megőrzése. Lévén, hogy világszerte több, mint 70 millióan rendelkeznek ír felmenőkkel, az ír külpolitika aktívan támogatja az ír diaszpórák kulturális identitásának megőrzését.

Az ír külpolitikát érintő aktuális kihívások között említette az Európai Unió strukturális változásait, a Brexit következményeit, a multilaterális intézmények válságát, illetve a geopolitikai változásokat, ideértve a jelenleg is zajló orosz-ukrán háborút. Az ír külpolitika jelenlegi prioritása, hogy mérsékelje a Brexit brit-ír kereskedelemre gyakorolt negatív hatásait és hogy az ne veszélyeztesse az 1998-ban megkötött Nagypénteki Egyezményt. Az orosz-ukrán háború megmutatta, hogy Írország a Nyugat része, azonban fenntartja katonai semlegességét, ezért nem NATO tagállam. Írország határozottan elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, és elkötelezett amellett, hogy az ENSZ-ben – ahol Írország jelenleg a Biztonsági Tanácsnak nem állandó tagja - valamint az uniós partnerekkel együttműködve felelősségre vonja Oroszországot egy szuverén állam ellen elkövetett agressziójáért. A védelempolitikát illetően Írország továbbra is katonailag el nem kötelezett marad, és aktívan részt vesz az EU közös biztonság- és védelempolitikájában. A legutóbbi felülvizsgálatot követően, Írország várhatóan emelni fogja védelmi kiadásait, melyet elsősorban békefenntartásra és kibervédelemre kíván fordítani.

A nagykövet az ír külpolitika jövője kapcsán a klímavédelmet és a nemzetközi fejlesztéspolitikát emelte ki. Írország a megújuló energiaforrásokra (kiemelten a szélenergiára) alapozva élen kíván járni a nemzetközi klímavédelem előmozdításában és kiáll a párizsi klímaegyezmény, valamint az európai zöld megállapodás mellett. Értékalapú külpolitikát követve, Írország aktívan kíván hozzájárulni a szegénység elleni globális küzdelemhez, hivatalos fejlesztési támogatását pedig a hazai nemzeti termék 0,7 százalékára kívánja emelni 2030-ra.

A hallgatók az előadás végén számos kérdést tettek fel a nagykövet úrhoz, többek között az ír-magyar együttműködés lehetőségeiről és az ír kulturális diplomáciáról. Ronan Gargan előadását összegezve hangsúlyozta, az ír külpolitika legfőbb célja, hogy a gyorsan változó nemzetközi rendben megőrizze az ír nemzeti identitást és Írország nemzetközi megbecsültségét, valamint, hogy támogassa a hatékony multilateralizmust és az Európai Unió meghatározó tagja maradjon.

A nagykövet rendkívül átfogó tananyagot biztosított a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók részére, amely hasznos kiindulópontot adhat az ír külpolitika további tanulmányozásához.

Szöveg és képek: Speck Gyula (NKE ÁNTK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék)


Címkék: ÁNTK