2021 őszén is megvalósultak a Módszertani ismereteket és a Tudományos láthatóságot erősítő képzések

A fokozódó járványhelyzet ellenére hatodik alkalommal tartottak képzéseket oktatók, kutatók és doktoranduszok számára a tudományos láthatóság erősítésére az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar szervezésében 2021 novemberében.

Dr. Kaiser Tamás irányításával e félévben is két tematikus blokk került kialakításra, melyek középpontjában a tudománymetria, valamint empirikus adatokon alapuló kutatás-elemzés-írás-publikálás álltak.

Az első tematikus blokk a Tudománymetria és publikációs stratégia tréning volt. A Dr. Sasvári Péter által gondozott kurzus célja, hogy a fontosabb tudományos és nemzetközi adatbázis típusokat, azok otthoni elérhetőségét, továbbá a fontosabb tudománymetriai mutatókat, MTA IX. Osztállyal kapcsolatos javasolt publikációs stratégiákat ismertesse meg a hallgatósággal. Ez kiegészült a hálózattudomány fontosabb mutatóinak megismertetésével, valamint bemutatásra került a társadalomtudományi doktori iskolák társpublikációs hálózata, valamint ismertetésre kerültek egyes tudományterületi kutatói publikációs mintázatok.

A második tematikus blokkban a Módszertani kurzus került megtartásra három alkalommal. Az Innovációs és Technológiai Iroda, Társadalomkutatási Program munkatársai – Csuhai Sándor, Demeter Endre és Dr. Gadár László vezetésével – által gondozott képzés témája az adatok kezelésének gyakorlatával kapcsolatos ismeretátadás, valamint a publikációírás és célzott elhelyezés gyakorlati, stratégiai szempontjainak bemutatása.

A Módszertani ismereteket és a Tudományos láthatóságot erősítő képzések c. tevékenység a TKP2020-NKA-09 "Fenntartható biztonság és társadalmi környezet" számú projekt keretében, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2020 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Szöveg: Dr. Fási Csaba