IV. Balkán konferencia - konferenciafelhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara negyedik alkalommal rendezi meg BALKÁN konferenciáját.
A konferencia témája: Válság egykor és ma
A konferencia ideje: 2021. november 19. (péntek)
A konferencia helye: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa

A Balkán történelmét válságok sora jellemezte az elmúlt évszázadokban, melyek között politikai, gazdasági, társadalmi és legutóbb egészségügyi próbatételek sora jelentek meg. A hidegháború idején a nemzetközi térben betöltött szerep állandó kihívások érték, amelyet a belső legitimáció megújítása is folyamatosan kényszerhelyzetbe hozott. A háborúk soha nem látott problémákhoz vezettek, melyek kezelése napjainkban sem ért vége, gondolunk akár a határok rendezetlenségére, a társadalmi feszültségekre vagy a menekültek helyzetének rendezetlenségére. A permanens helyzetben a gazdasági felzárkózás állandó kihívást jelent a kormányok számára, melyben több-kevesebb sikert értek el az országok vezetői. A legutolsó kihívást a COVID-19 világjárvány jelentette, melyben szintén eltérő reakciók születtek a politikusok részéről, így eltérő következményekkel is kellett megküzdeniük.

A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a hazai kutatók és doktoranduszok számára tudományos eredményeik prezentálására, ezen felül személyes és szakmai kapcsolatok, valamint együttműködések kiépítésére. Rendezvényünkre várjuk valamennyi tudományterületről azon kimagasló tudományos munkássággal rendelkezők jelentkezését, akiknek témája kapcsolódik a konferenciához.

A kutatási eredmények bemutatására előadás formájában nyílik lehetőség. A konferencia nyelve magyar. A jelentkezés feltétele egy 1000-2000 karakter terjedelmű magyar nyelvű absztrakt elküldése 2021. szeptember 30-ig. A jelentkezőket válaszlevélben értesítjük, a szekciók összetételének meghatározása a beérkezett jelentkezések alapján történik a program összeállításával.

A rendezvény tudományos tartalmának szélesebb körben való megismertetése érdekében előadóink számára publikálási lehetőséget biztosítunk a konferencia ISBN számmal ellátott elektronikus tanulmánykötetében. Csak azon tanulmányok kerülhetnek bele a kötetbe, melyek elhangzottak a konferencián. A tanulmányokra vonatkozó szabályokról később értesítjük az érintetteket. A konferenciakötet lehetőségeinkhez mérten 2022-ben tervezzük megjelentetni.

Bővebb információkért és az absztrakt elküldésével kérjük, keresse Dr. Ördögh Tibor, egyetemi docenst az Ordogh.Tibor@uni-nke.hu e-mail címen.

A mielőbbi találkozás reményében, üdvözlettel,

Dr. Ördögh Tibor, PhD
egyetemi docens, NKE ÁNTK, Európa-tanulmányok Tanszék