Online térben a módszertani ismereteket és tudományos láthatóságot erősítő képzések

A kialakult hagyományoknak megfelelően immár ötödik alkalommal tartottak online képzéseket oktatók, kutatók és doktoranduszok számára a tudományos láthatóság erősítésére az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar szervezésében. 

A Kar tudományos dékánhelyettesének, Dr. Kaiser Tamásnak kezdeményezésére és Fási Csaba szervezésében megvalósult online képzéseken közel 40 fő vett részt a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében. E félévben két tematikus blokk került kialakításra, melyek középpontjában a minőségi publikációk álltak.

Az első tematikus blokk a Tudománymetria és publikációs stratégia tréning volt. A Dr. Sasvári Péter által gondozott kurzus célja, hogy az egyetemi tanári és az MTA doktori követelményekről adjon tájékoztatást. A képzés fókuszában a fontosabb kiadói adatbázis típusok megismerése, az adatbázisok elérhetősége, a fontosabb tudománymetriai mutatók megismerése és publikációs stratégiák szükségessége jelenik meg. A második temetikus blokkban a Módszertani kurzus került megtartásra két alkalommal. Az Innovációs és Technológiai Iroda, Társadalomkutatási Program munkatársai – Csuhai Sándor és Demeter Endre vezetésével – által gondozott képzés témája – a tudományos láthatóság – integránsan kapcsolódik a publikációk esélyeinek javításához és az empirikus módszertani kérdésekhez is. A kurzus célja a szakmai alapokon nyugvó módszertani kérdésekkel kapcsolatos szemléletmód átadása.

A Tudományos láthatósági képzések 2021. április c. tevékenység a TKP2020-NKA-09 "Fenntartható biztonság és társadalmi környezet" számú projekt keretében, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2020 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Szöveg: Fási Csaba


Címkék: online képzés