Politikai viccek a 20. században

„Magyarország nagyhatalom a viccgyártásban, ez nálunk egyfajta történelmi hagyomány”- mondta el Horváth Attila, az NKE ÁNTK egyetemi tanára, az Állam és Jogtörténeti Tudományos Diákkör online rendezvényén.

Horváth Attila történész, alkotmánybíró régóta érdeklődik a politikai viccek iránt, amelyek közül mintegy 2000 darabot gyűjtött össze az elmúlt évtizedekben. Elmondta, hogy a tanórákon is sokszor használja a politikai vicceket arra, hogy a hallgatók jobban megértsenek egy-egy bonyolultabb témát. Szerinte hazánkban nagy hagyománya van a politikai vicc műfajának, ami történelmi múltunkból is ered. Elsősorban a 20. századi diktatúrák korszakában élték virágzásukat ezek a viccek, hiszen például a kommunizmus és a szocializmus idején egyfajta eszközt jelentettek a rendszerrel szembeni ellenállás kifejezésére. Egyébként a politikusokra is jellemző volt korábban a viccmesélés, egy-egy parlamenti vagy megyegyűlésen sok esetben hangzottak el viccekkel tarkított szónoki beszédek. A kommunista diktatúra elején, az 50-es években még börtönbe is lehetett kerülni viccmesélésért, amit az akkori bírói gyakorlat izgatásként kezelt. A Kádár-korszak idején, az úgynevezett puha diktatúrában, már enyhült ez a fajta szigor, de még akkor is lehettek következményei a rossz helyen és időben elhangzó politikai vicceknek. Az ellenzéki, értelmiségi körökben azonban egyre jobban terjedtek ezek az anekdoták és aki a legtöbb politikai viccet mesélte, az számított a legnépszerűbbnek. Horváth Attila elmondta azt is, hogy ekkor már nagyon gyorsan születtek és szóbeszéd útján terjedtek is a viccek, amelyeket így a lakosság hamar megismerhetett. A viccek kitalálói pontosan ismerték a politikusok jellemvonásait, pozícióit, tisztában voltak a politikai események hátterével, a mögöttes szándékokkal, még a gazdaságpolitikával is. Figyelemmel kisérték a többi szocialista országban lezajló eseményeket is, elsősorban a Szovjetunióval foglalkoztak, de az erdélyi magyarok miatt, a román politikáról is napra kész ismeretekkel rendelkeztek. A legtöbb vicc Kádár Jánosról született, Horváth Attila gyűjteményének mintegy fele a korábbi pártfőtitkárhoz kötődik. Ennek egyik ékes darabja:

Egy ember Budapest legforgalmasabb terén elkiáltja magát: Hülye Kádár! Hülye Kádár! Nem folytathatja, az éber rendőrök elfogják, és bíróság elé állítják. A bíró kihirdeti az ítéletet:

-          22 év börtön!

-          Miért? - kérdi a vádlott.

-          Két év, mert szidta az államfőt, Húsz év, mert elárulta az államtitkot!

A tanszékvezető elmondta azt is, hogy a későbbiekben szeretné egy könyv formájában is megjelentetni politikai viccekből álló gyűjteményét.

A témáról a Ludovika TV április 7-i adásban hallhatnak további részleteket.

Szöveg: Szöőr Ádám