Magyar (kül)politikáról németül

A német Springer-kiadó gondozásában megjelenő tanulmánykötetben publikált karunk docense, Hettyey András. Az Ellen Bos (Andrássy Egyetem) és Astrid Lorenz (Lipcsei Egyetem) szerkesztésében megjelent Das politische System Ungarns című tanulmánykötet különböző aspektusokból (politikai rendszer, pártrendszer, alkotmánytörténet, civil társadalom helyzete stb.) vizsgálja Magyarország rendszerváltás utáni történetét. Hettyey András tanulmánya a magyar külpolitika elmúlt harminc évéről ad áttekintést, amelyben az európaizáció és a szerepelmélet segítségével elemezi az 1990-2018 közötti időszakot.

A cikk három jól elkülöníthető periódusra osztja a rendszerváltás utáni időszakot: az uniós csatlakozás előtti évekre; a 2002/2004-2010 közötti átmeneti, „tanulási” periódusra; és a 2010 óta eltelt időszakra. A tanulmány fő vonulata azt vizsgálja, hogy a magyar külpolitika az elmúlt harminc évben mennyire európaizálódott, vagyis a magyar politikai aktorok milyen mértékben és hogyan vették át az Európai Unió érték- és normarendszerét. Hettyey András elemzése kitér a 2010 utáni Orbán-kormányok jellegzetességére is, mely eddig ilyen összetettségben nem állt a vizsgálatok fókuszában.

A tanulmány itt elérhető:

Hettyey A. (2021) Die ungarische Außenpolitik 1990 bis 2018: Europäisierung ohne Überzeugung. In: Bos E., Lorenz A. (eds) Das politische System Ungarns. Springer VS, Wiesbaden. 171-187. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31900-7_9


Címkék: ÁNTK