Imre Miklós 65! - ünnepi kötet és professor emeritus cím

Ünnepi kötettel és ennek online formában történő jelképes átadásával köszöntötték az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar professor emeritusát, Imre Miklóst 65. születésnapja alkalmából. Imre Miklós az Egyetem történetének első évében rektorhelyettes volt, kulcsszerepet töltött be a 2012-ben megalakuló intézmény létrejöttében.

Megnyugtató kisugárzás, pozitív attitűd, ami környezetére is kihat – idézte fel az ünnepelt személyiségének a kötetben is visszatükröződő jellemvonásait köszöntőjében Koltay András. Az NKE rektora szerint Imre Miklós egy olyan régi vágású egyetemi oktatói generáció tagja, amely „nem termelődik újra a magyar felsőoktatásban” és máshol sem, ám szerencse, hogy a professor emeritusi jogviszony segítségével is sikerül őt az egyetem közelségében tartani.

Kis Norbert fejlesztési rektorhelyettes szerint Imre Miklós karaktert adott azoknak az intézményeknek, amelyekben dolgozott. Az Államigazgatási Főiskola első oktatói generációjának meghatározó arca, onnan a Corvinuson át a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig vezető úton a közigazgatási felsőoktatás kulcsszereplője volt, akinek „vagánysága, humora és állandó derűje” a nehéz pillanatokban is erőt adott. „ Imre Miklós Tanár Úr azzal a ritka képességgel bír, sőt talán született, hogy komoly, sőt drámainak tetsző szónoklattal mosolyt tud fakasztani és feloldja a legreménytelenebb helyzeteket is. Az egyetemi stand-up műfajteremtő egyénisége” – fogalmazta meg az ünnepelt „titkát” Kis Norbert, aki beszélt a 450 oldalas, Kovács Éva Margit által szerkesztett kötetről is, amelyben a személyes hangvételű visszaemlékezések mellett 42 kolléga írt színes tanulmányokat egyebek mellett a selyemútról, a MSZMP vagyonának sorsáról, de a közigazgatási bíróságok létrehozatala és megszüntetése témában is.

Smuk Péter, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja szerint Imre Miklós „a változások korának vezetője”, akinek útja az Államigazgatási Főiskolától, a Corvinus Egyetemen át az NKE-ig nagy átalakulásokon vezetett, ám ezek mindig jobb eredményt hoztak a közösségek életében. Smuk Péter méltatásában szólt arról is: Imre Miklós „integratív és szerethető vezető” volt és ma sem távolodott el a kartól.

„Ebben a nehéz időszakban, amelyben élünk, ezek a dolgok a valahová tartozás érzését erősítik bennem és ez mindennél fontosabb. Az ember ilyenkor jön rá, mennyire szociális lény” – ezekkel a szavakkal köszönte meg a kötetet és a professor emeritus címet Imre Miklós, aki hozzátette: a pálya legnagyobb értéke, hogy garanciát ad az értelmes emberekkel való találkozásra, a fiatalság jelenléte pedig a „forever young” illúzióját erősíti. Imre Miklós számára a négy évtized nagy örömét az jelenti, hogy a közigazgatás gyakorlati terepén és egyetemen is kiváló pályát futnak be a tanítványai, sikerük élteti őt magát is.

Az Ünnepi kötet a 65 éves Imre Miklós tiszteletére című kiadvány a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes