Modernitás és magánjog

„A modernitás az élet minden területén megjelent, így a magánjogi viszonyokban is, ahol például megváltoztak a kereskedelmi és ügyletkötési szokások” – foglalta össze a 21. század jogfejlődési tendenciáit Gombos Katalin, az NKE Európai Köz- és Magánjogi Tanszék vezetője. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett online könyvbemutatón három, a tanszék munkatársai közreműködésével született szakmai kötetet mutattak be.

„Az európai jog hatásai a jogorvoslathoz való jogra” című könyvet Merényi Ákos a tanszék egyetemi adjunktusa méltatta, aki az igazságszolgáltatás ilyenfajta kategorizált összegyűjtését a magyar joggyakorlat hiánypótló összefoglalásának tartja. Gombos Katalin könyve mélységi összefoglalását adja a jogorvoslat gyakorlatának, s már a tartalomjegyzék végig lapozásával világos és érthető képed ad az európai jog változásairól. A kötet az alapvető fogalmak tisztázásán túl áttekinti, hogy miként viszonyul a magyar jog más tagállami dogmatikákhoz.

A Gombos Katalin és Simon Károly László által szerkeszett „Hatóságok közötti határon átnyúló együttműködés polgári ügyekben” című mű az igazságügyi együttműködés különböző formáit tekinti át. A szerzőként is közreműködő Simon Károly László úgy véli, hogy pusztán terjedelmi korlátai voltak annak, hogy egy teljeskörű és minden részterületre kiterjedő munka szülessen. A könyv az igazságügyi együttműködést nem a bíróságok oldaláról, hanem a hatóságok szemszögéből közelíti meg – fogalmaz az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék adjunktusa, aki szólt arról is, hogy a kötet többek között a családjog és az öröklési jog határokon átívelő kérdéskörét is részletesen taglalja. „Azok számára is emészthető, olvasható, táppontot nyújtó fejezet lett, akik nem kifejezetten versenyjoggal foglalkoznak” – fogalmazott az európai versenyjog összefüggéseit tárgyaló fejezet kapcsán Szűcs Anikó Edit tanársegéd. A kötet összefoglalja a belső piac létrehozásának történeti hátterét, valamint arra is választ ad, hogy a belső piac működésében milyen szerepe van a versenyhatóságoknak. Szegedi László úgy véli, hogy a könyv remekül megragadja a belső piac fejlődésének fontos mozzanatait. A tanszék adjunktusa arra is felhívta az érdeklődők figyelmét, hogy Gombos Katalin és Simon Károly László könyve nem pusztán a téma tényalapú megközelítését alkalmazza, hanem leírást és egyfajta kritikai szemléletet is megjelenít az elemzésben.

Strihó Krisztina merchandising szerződésekről szóló tanulmánykötetét Gombos Katalin tanszékvezető mutatta be, aki elmondta: a pandémia felgyorsította a kereskedelmi jog és a magánjogi platformok átalakulását is, mellyel ezek jogi oldala is áthelyeződött a kibertérbe. A docens előadásában egyebek mellett szólt arról is, hogy a 21. század miként forgatta fel a magánjogi viszonyokat és milyen irányba változtatta meg a hagyományos szerződési kereteket. Gombos Katalin kitért arra is, hogy az új évezredben hogyan változtak meg a szokások és a reklámkultúra, valamint ezek miként mutatkoznak meg a jogfejlődésben. A könyvbemutató résztvevői arra is választ kaptak, hogy kiből lesz jó reklámarc, mi köze van egymáshoz Messinek, Ronaldonak és a Star Warsnak, de az is világossá vált, hogy miként hozható összefüggésbe George Clooney, Cindy Crawford vagy Brad Pitt a „merchandising” kifejezéssel.

 

Szöveg: Zavodnyik Blanka