A koronavírus kormányzáselméleti és közpénzügyi problémáiról rendeztek nemzetközi konferenciát az ÁNTK-n

2020. november 5-én és 6-án került megrendezésre az ÁNTK-n működő, kormányzáselmélettel és közpénzügyi kérdésekkel foglalkozó Public Governance, Administration and Finances című nemzetközi folyóirathoz kapcsolódó első online, nemzetközi konferencia, mely a Pandemic and Governance: Towards an Approximation of Covid-19’s Legal, Administrative, Fiscal and Political Dilemmas címet viselte. 

A rendezvény a folyóirat szerkesztőbizottsága és szerkesztősége kezdeményezésére, Dr. Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes támogatásával, Dr. Hulkó Gábor vezetésével, Dr. Tussay Ákos közreműködésével, valamint a Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék támogatásával jött létre. 

A szervezők várakozásainak megfelelően a konferencia egy minden tekintetben heterogén akadémiai közeget tömörítve és interdiszciplináris megközelítésből közelítve kínált tudományos fórumot az esemény résztvevőinek. A konferencia interdiszciplináris és heterogén voltát jól szemlélteti a résztvevők és a vizsgálódás tárgyává tett kérdések földrajzi megoszlása: az EU-t érintő kérdések mellett szerepeltek közel-keleti és oroszországi reflexiók is, valamint az előadók diszciplináris kötődése: közpénzügyi kérdésektől a monetáris etikáig, kormányzáselmélettől pragmatikus döntés- és játékelméletig különféle, a koronavírussal összefüggő tág értelemben vett kormányzáselméleti és közpénzügyi kérdés is helyet kapott. 

A szervezők számára külön örömöt jelentett, hogy az ÁNTK kutatói és a KTDI doktoranduszai olyan neves kutatóhelyek professzoraival vitathatták meg téziseiket, mint az oxford-i, a hull-i vagy a prágai Károly Egyetem.

A Public Governance, Administration and Finances folyóiratról bővebben: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pga 


Címkék: ÁNTK