Újabb, tudományos láthatóságot és módszertani ismereteket erősítő lehetőségek az ÁNTK-n

Dr. Kaiser Tamás, az ÁNTK tudományos dékánhelyettesének kezdeményezésére és az általa vezetett Tudományos Kabinet szervező munkájának eredményeképpen immár harmadik alkalommal kerültek meghirdetésre a tudományos láthatósággal összefüggő képzések, melyek – az előző alkalmak pozitív visszajelzései nyomán – ismét kiegészültek a módszertani felkészültséget támogató kurzusokkal.

A már hagyományos képzések célja, hogy komplex megközelítésben adjon át ismereteket az oktató és kutató kollégáknak a tudományos láthatóságot érintő kérdésekről, valamint az empirikus vizsgálatokat megalapozó módszertani ismereteket sajátítsanak el a kurzus résztvevői.

A kialakult járványügyi helyzet okán az eddigi félévektől eltérően sajnos nincs mód a személyes jelenléten alapuló képzések megtartására, ezért a 2019/2020. tavaszi félévben a képzések online módon kerülnek megtartásra a Tudományos Kabinet munkatársai és további felkért előadók által:

- Tudománymetria és tudományos láthatóság képzés, felelőse Dr. Sasvári Péter egyetemi docens,

- Módszertani képzés, felelőse Csuhai Sándor, a Kutatásmódszertani és Mérésügyi Iroda irodavezetője.

Az online formában meghirdetetett kurzusok 2020. május 7. napjával veszik kezdetüket és egészen 2020 június végéig tartanak. Az eddigi jelentkezők között megtalálhatók oktatók, kutatók és doktorandusz hallgatók egyaránt.

A képzéseken való részvétel rugalmas, bármikor be lehet kapcsolódni akár érdeklődőként, akár aktív résztvevőként (konzultációt, támogatást, visszajelzést igénylőként) a képzés felelőseivel való egyeztetés alapján. A kurzusokat érintő további információkkal a képzések felelősei tudnak szolgálni.

Szöveg: Fási Csaba