Sikeres nyilvános habilitációs előadások Afrika-témában az ÁNTK-n

 

2020. február 24-én nyilvános előadásban, illetve vitában az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) két oktatója is sikeresen megvédte habilitációs témáját az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács által kijelölt bizottságok előtt.

Marsai Viktor, az ÁNTK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékének adjunktusa a kelet-afrikai regionális biztonsági komplexumról (RSC), illetve az Öböl-államok kelet-afrikai szerepvállalásáról tartott előadást. Ennek során az oktató bemutatta az RSC változó külső határait, illetve azokat a tényezőket, amelyek a komplexum határainak bővüléséhez, illetve az RSC-n belüli hatalmi súlypontok eltolódásához vezettek.

Pásztor Szabolcs, az ÁNTK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszékének egyetemi docense a fejlődés és növekedés kérdéseit feszegette az afrikai gazdaságok átalakulása nyomán. Előadásában rámutatott, hogy valójában sokak érdeke a kimondottan magas afrikai GDP-mutatók publikálása, amelyeknek gyakorta kevés közük van a tényleges gazdasági teljesítményhez. Pásztor Szabolcs rövidebb mozaikok mentén megmutatta, hogy az afrikai gazdaságok leginkább növekednek, a dezindusztralizációs folyamatokat, a növekvő nyersanyag kitermelést és a félreértelmezett középosztály bővülésének kérdéseit figyelembe véve többnyire csak a kontinens mennyiségi alapú növekedéséről beszélhetünk. Az oktató kiemelte még, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen  keresztül megvalósított folyamatos terepkutatásai nagyban hozzájárultak a szubszaharai térség gazdasági folyamatainak jobb megértéséhez.

A sikeres előadások után a két habilitációs bizottság elkészítette támogató felterjesztését a jelöltekről. A habilitált doktor cím odaítéléséről a végső döntést az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 2020 márciusában fogja meghozni.