Kormányzati tisztviselők az Európa-tanulmányok Tanszéken

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának Európa-tanulmányok Tanszékén a 2019/2020-as őszi szemeszterben a kormányzati tisztviselők az oktatásba történő bevonása három tantárgy keretében valósult meg. A tisztviselők közreműködésével a hallgatók elméleti tudását kívánjuk kiegészíteni a gyakorlati tapasztalatokkal, illetve az európai uniós együttműködés háttérvilágába kívánjuk bevezetni őket.

Az Európai eszme- és politikatörténet tárgy keretében az Igazságügyi Minisztériumból érkeztek vendégelőadók. Dr. Rácz Rita politikai tanácsadó a 2000-es évek alkotmányozási folyamatát ismertette a hallgatókkal. Dr. Ballester-Bólya Boglárka, európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a jogállamisági eljárás hátterét világította meg, míg Dr. Ökrös Oszkár, európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár az Európai Unió jövőjéről folytatott diskurzust mutatta be.

Az Európai Unió intézményrendszere és politikái tárgy esetében Gether Dániel, az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkárság, Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály vezetője az EU-koordináció minisztériumi feladatairól és az energiapolitika témakörében tartott előadást. Ugyanezen tárgy esetében Dr. Botos Barbara az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára a klímapolitikáról értekezett a hallgatósággal.

Az Uniós kormányzás, érdekérvényesítés és közpolitika tárgynál Takács Szabolcs, az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének (Brexit) Magyarországot érintő külpolitikai és külgazdasági hatásai kezelésének összehangolásáért felelős miniszteri biztosa pedig a Brexit történéseit és lehetséges hatásait ismertette a hallgatókkal.

A tanszék és a résztvevő kormányzati tisztviselők számára is pozitívnak bizonyult az együttműködés, így a továbbiakban is szeretnék fenntartani a gyakorlati elemek megjelenítését az egyes tantárgyak oktatásában.

 

Szöveg: Dr. Ördögh Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes