Kihirdették az őszi ITDK forduló eredményeit

Összesen harmincöt hallgató mutatta be tudományos munkájának eredményeit az ÁNTK Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia őszi fordulójában. Közülük huszonegyen jutottak tovább a 2021-es országos versenyre.

Smuk Péter, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja az eredményhirdetésen elmondta, hogy nem az oktatóknak kell unszolniuk a hallgatókat, hogy vegyenek részt az ilyesfajta megmérettetéseken, hanem a hallgatóknak kell kezdeményezniük azt. „A Tudományos Diákköri Csoportokban folyamatos munka zajlik” – fogalmazott. A TDK-ra jelentkező hallgatók egyértelműen motiváltak, példamutató attitűddel rendelkeznek. Smuk Péter közösségi élményként azonosította a TDK dolgozatírást és felhívta a versenyzők figyelmét arra, hogy a kutatás nem „egyszemélyes kapcsolat”, hanem egyszerre kommunikáció az oktatókkal és más hallgatókkal is. Molnár Anna, a KTDT társelnöke elmondta, hogy rendkívül sok nemzetközi témával foglalkozó dolgozat érkezett be, ami annyit jelent, hogy a hallgatók bátran foglalkoznak a világ súlyos, összetett kérdéseivel is. A KTDT titkára, Orbán Anna arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy a 2021-es OTDK kvalifikáció megszerzésére az ITDK 2020-as tavaszi, és a 2020-as őszi fordulóján ismét lesz lehetőség.

Az ÁNTK ITDK 2019-es őszi fordulóján a biztonságpolitikai szekcióban Kovács Márk Károly, az Európai Unió szekcióban Mészáros Kinga, a Gazdaság, társadalom és politika szekcióban Kripkó Ádám, a Nemzetközi jog, hadviselés szekcióban Juhász Enikő, a Nemzetközi kapcsolatok és diplomácia szekcióban pedig Györgyi Dominika Zita bizonyult a legjobbnak.

Szöveg: Juhász Katalin

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: ITDK