Smuk Péter az ÁNTK megbízott dékánja

Szeptember elsejétől Smuk Péter irányítja megbízott dékánként az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar munkáját. A szakember több éves vezetői tapasztalattal rendelkezik, széleskörű hazai és nemzetközi kutatási tevékenységet folytat.

Smuk Péter jogász, történész, a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára, de évek óta kötődik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez is. 2014 és 2016 között elvégezte az NKE Közszolgálati Továbbképzés módszertani felkészítőjét, valamint a Vezető- és Továbbképzési Intézet Kormányzati tanulmányok és Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szakok e-szeminárium vezetője, gyakorlati oktatója és tutora. Tudományos kutatási területei között van egyebek mellett a parlamentarizmus, a parlamenti jog, a pártjog és pártfinanszírozás, a magyar alkotmánytörténet, a véleményszabadság és médiajog. Utóbbi témában az MTA Médiatudományi Kutatócsoportjának megbízott kutatója, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem médiajogi szakjogász képzésének oktatója. Varsótól Brüsszelig, Krakkótól, Berlinen át Torontoig számos helyen szerzett nemzetközi tapasztalatokat a kutatási projekteken, konferenciákon és szervezeti tagságon túl.

Az ÁNTK megbízott dékánja több éves vezetői tapasztalattal rendelkezik. Az elmúlt években volt a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora, a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, az ottani Doktori Iskola titkára, valamint az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék vezetője. Smuk Péter több szakmai, tudományos és civil szervezet tagja. A  Mestertanár Aranyéremmel, Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjjal, Kiváló TDK konzulens címmel és Publikációs Nívódíjjal is elismert professzor szeptember 1-től tölti be az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar megbízott dékáni tisztjét.

„A dékáni tisztség számomra hatalmas megtiszteltetés, mert az ország egyedülálló helyzetben levő és egyedülálló lehetőségekkel bíró intézményének lehetek a vezetője. Nagyon fontosnak tartom rövid távon, hogy a két kar egyesülése minél gördülékenyebben menjen, illetve hogy ebből a szervezeti átalakulásból minőséget, értéket teremtsünk”- nyilatkozta honlapunknak Smuk Péter. Az ÁNTK megbízott dékánja elmondta, hogy a karon olyan oktatási reformelképzeléseket szeretnének megvalósítani, amelyek a hazai felsőoktatásban úttörő módon modernizálják a képzéseket, nemzetközi szinten is versenyképessé téve azokat.

„Ez a reform együtt járhat az egyetemi munkánk, intézményünk és küldetésünk értékeiről szóló párbeszéddel, ezen értékfogalmak és értékrendek tisztázásával, megerősítésével. Ebben a közös munkában, diskurzusban számítok mind az oktató, kutató, mind pedig a hallgató kollégák együttműködésére, konstruktivitására és kreativitására”- fogalmazott Smuk Péter.

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar augusztus elsejétől működik. Az új szervezeti egység az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK), valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) egyesülése révén jött létre. Az eddigi eredményeket és erősségeket megőrző átalakulás közvetlenül nem befolyásolja sem a hallgatók tanulmányait, sem pedig az eredményes oktatást és az annak adminisztratív feltételeit biztosító munkatársak alapvető munkavégzését. Az egyesülést követően is megmaradt a karok szakmai és képzési portfóliója, így a jelenlegi és a leendő hallgatók ugyanazt fogják tanulni, ugyanattól az oktatói körtől, ugyanazon a képzési helyen, mint eddig.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes