Nyári Egyetem állam- és kormányzástörténetről az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar szervezésében

Idén immár harmadik alkalommal került sor a State & Governance in a Historical Comparative Context című kurzusra nyári egyetemi program keretében. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar részéről idén tíz hallgató vett részt a programban. Korábban, 2017-ben és 2018-ban a program Budapesten, az Államtudományi és Közigazgatási Kar szervezésében valósult meg, az idei évben azonban a bochumi Ruhr Egyetem jogi kara adott otthont a programnak. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a kurzus oktatói idén is Peres Zsuzsanna az ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszékének docense és Beke-Martos Judit a bochumi Ruhr Egyetem jogi karának nemzetközi igazgatója voltak.

A hallgatók a kurzus keretében megismerkedhettek az államformák és kormányformák karakterjegyeivel és történelmi példákon keresztül tanulmányozhatták azok gyakorlati működését, továbbá részletes bepillantást nyerhettek a magyar állam- és kormányzástörténet korszakaiba. Mivel a nyári egyetemi kurzus a program létrehozása óta részét képezi a Ruhr Egyetem jogi karán az Anglo-American Law and Language címen futó szaknyelvi programnak, ezért a kurzus behatóan foglalkozott az amerikai állam- és kormányzástörténettel is, illetve gyakorlati példákkal illusztrálva ismertette az amerikai jogrendszer alapját képező esetjogot.

Az oktatási programmal összhangban a hallgatók meglátogatták Észak-Rajna-Vesztfáliai központjában, Düsseldorfban a Villa Horionban létrehozott parlamenttörténeti múzeumot, továbbá Magyarország Főkonzulátusán Düsseldorfban, Szegner Balázs főkonzul úr szervezésében beszélgetést folytattak Rainer Matheisen szabad demokrata párti képviselővel.

A hét folyamán Lisa Kapteinat szociáldemokrata párti képviselő is ellátogatott a nyári egyetemre. Mindkét képviselő mesélt a programjáról, a mindennapi munkájáról, a parlamenti frakciók működéséről a düsseldorfi parlamentben és Észak-Rajna -Vesztfália kormányzati berendezkedésről, továbbá a szövetségi Németország kormányzati működéséről.

A kurzuson tanultakról a hallgatók gyakorlati vizsga keretében számoltak be, előre megadott paraméterek szerint egy elképzelt állam kormányzati rendszerét kellett lemodellezniük.

Az egyhetes program nemcsak tanulmányi szempontból bizonyult rendkívül hasznosnak, de elősegítette a meglévő intézményközi kapcsolatok elmélyülését is, amely jó alapja lehet a program továbbfejlesztésének és bővítésének a jövőre nézve.