Szervezeti és személyi változások az NKE-n

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) néven augusztus elsejétől új kar alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az új szervezeti egység az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK), valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) egyesülésével jött létre. Emellett részben változik a rektorhelyettesek elnevezése és portfóliója is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának javaslatára, az intézmény Szenátusának döntésével és az NKE-t fenntartó Miniszterelnökség támogatásával jött létre augusztus elsejétől az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar. Az ÁKK és a NETK egyesülésével megmaradnak a korábbi szakok és a képzési struktúra is. Az eddigi eredményeket és erősségeket megőrző átalakulás közvetlenül nem befolyásolja sem a hallgatók tanulmányait, sem pedig az eredményes oktatást és az annak adminisztratív feltételeit biztosító munkatársak alapvető munkavégzését. Az új szervezeti egység vezetését augusztus 1. és 31. között ügyvivő dekánként Kis Norbert látja el. Szeptember elsejétől Smuk Péter dékánként irányítja majd a kar működését. Az ÁNTK részben megváltozott szerkezeti struktúrával, 16 tanszékkel, valamint egy Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátussal végzi az oktatási-képzési-kutatási feladatokat. A kar dékáni hivatalához négy szervezeti egység tartozik: Igazgatási Osztály, Nemzetközi Osztály, Tanulmányi Osztály és Oktatásszervezési Osztály. Új szervezeti egység a Közigazgatási Nyelvvizsgaközpont, amelynek feladata az akkreditált közigazgatási nyelvvizsgarendszer működtetése az Oktatási Hivatal által meghatározott engedélyezési feltételrendszer alapján.

A kar oktatási dékánhelyettese Téglási András, tudományos dékánhelyettese Kaiser Tamás,  nemzetközi dékánhelyettese pedig Zachar Péter egyetemi docensek. A Dékáni Hivatalt Kristó Katalin egyetemi adjunktus vezeti. A korábban az ÁKK-hoz tartozó Vezető- és Továbbképzési Központ  augusztus elsejétől Közigazgatási Továbbképzési Intézet néven, a rektor irányítása alatt működő szervezeti egységként folytatja működését, Klotz Balázs igazgató vezetése mellett.

Részben változik augusztus elsejétől a rektorhelyettesek elnevezése és portfóliója is. Mostantól négy rektorhelyettes lesz az intézményben: külön vezető felel az oktatási (Kovács Gábor egyetemi tanár) a tudományos (Padányi József egyetemi tanár), a nemzetközi (Koller Boglárka egyetemi docens) és a fejlesztési (Kis Norbert egyetemi tanár) ügyekért.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes