Eredményes konferencia–részvétel Szentpéterváron

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Közigazgatástani Intézetének oktatói,  Buskó Tibor László, Herendy Csilla, Jenei Ágnes és Klotz Péter hazatértek Szentpétervárról, ahol Erasmus mobilitási programjuk keretében sikeresen szerepeltek 2019. június 21-én partneregyetemünk, a RANEPA (The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) által rendezett IV. Nemzetközi Közigazgatástudományi Fórumon, mely az állampolgárok szerepét vizsgálta a digitális kormányzás alakításában. A fókuszban a felhasználók szolgáltatástervezésbe (service design) történő bevonásának szükségessége és a részvételi tervezés (participatory design) különböző technikái (atmosphere design, co-design, collective creativity, design thinking stb.) álltak. Húsz ország képviselői - többek között Kristina Reinsalu, Észtország e-government szolgáltatásainak vezetője - osztották meg egymással a közszolgáltatások kollektív kreativitásra (collective creativity) építő, lakosokkal együtt történő tervezésének (co-design) és előállításának (co-production) jó gyakorlatait, illetve kihívásait.

Buskó Tibor László adjunktus a közszolgáltatás-szervezés aktuális problémáiról tartott előadást, különös tekintettel az önkormányzatok megváltozott szerepére. A főleg orosz hallgatóság előtt elmondottakat követően egy kerekasztal-beszélgetésen is részt vett, ahol főként az önkormányzatok és a civil társadalom közötti kapcsolatokat érintő kérdésköröket fejtegette.

Herendy Csilla adjunktus a délutáni kerekasztal-beszélgetésen vett részt, amely arra kereste a választ, mit tehetnének az országok a digitális kormányzásban bízó és e-közigazgatást szívesen használó állampolgárok számának növekedése érdekében. UX (user experience, azaz felhasználói élmény) kutatóként amellett érvelt, hogy csak úgy érdemes az e-közigazgatási felületeket fejleszteni, hogy már a tervezés elejétől kezdve, állampolgári részvétellel folyamatosan fejlesztik és tesztelik azokat.

Jenei Ágnes docens a smart megoldások térnyeréséről, a városlakók okos városban betöltött szerepéről tartott előadást. Hangsúlyozta, a digitális technológia fejlődése mindig jóval gyorsabb lesz, mint a társadalmi innováció, ezért fontos tudatosan törekedni arra, hogy a technológiai fejlesztések irányát ne a techcégek határozzák meg, hanem a lakosok aktív együttműködésére építő városvezetés, így a technológia szolgálja az embert és a társadalmat, nem pedig fordítva.

Klotz Péter, az Emberi Erőforrás Intézet adjunktusa az adatokkal támogatott ellenőrzési tevékenység jó magyar gyakorlatairól tartott előadást a nagyrészt orosz és kínai közigazgatási szakértőkből álló hallgatóságnak. Prezentációjában bemutatta az integritás felmérés eredményeinek használatát a felügyeleti tevékenység erősítésében, valamint hangsúlyozta a tényekre épülő, megbízható adatok fontosságát az ágazati benchmarkok kialakításában.

Az előadásokat a szervezők konferenciakötetben teszik elérhetővé, amelyben minden NKE-s előadó anyagát megjelentetni tervezik.

A konferencia weboldala: http://форумгосуправление.рф/eng/?fbclid=IwAR3FoqPNhNt9Tdu1PXt1D6yb1s9PVMTf38wtbKXjAYzqHTIFo-TtaNzUywc


Címkék: konferencia RANEPA