Négy bemutatott könyv és virtuális kiállítás a Magyary-napokon

A Magyary-napokon négy, a Dialóg Campus gondozásában megjelent könyvet is bemutattak. A kötetek az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Magyary Zoltán Szakkollégium együttműködésében jelentek meg. Emellett megnyílt a Virtuális Magyary életmű-kiállítás is.

A könyvbemutatót megnyitó beszédében Horváth Attila rendhagyónak nevezte az eseményt, hiszen „nem a szűk értelemben vett szakma, hanem az egyetemi polgárok hallgatói szemmel méltatták a kiadványokat.” A Magyary Zoltán Szakkollégium igazgatója szerint érdemes a hallgatók véleményére odafigyelni, hiszen ezek a kötetek tankönyvként is funkcionálnak. „Magyary Zoltán igazi úttörő volt a közigazgatás fogalmi, diszciplináris kereteinek tágításában” – hangzott el Kaiser Tamás köszöntőjében. Az ÁKK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese szerint a megjelent könyvek nemcsak újszerűek, hanem látleletet is adnak a tudomány helyzetéről.

A Helyi közpolitika című kiadványt Szuhányi Levente mutatta be. A kötet célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a közpolitikák működéséről és gyakorlati példákkal szemléltesse ennek legfontosabb elméleteit, fogalmait és eszközeit. A Kaiser Tamás, Farkasné Gasparics Emese, Zongor Gábor és Gál Márk szerkesztésében megjelent mű az ÁKK hallgatója szerint jól felépített és közérthető nyelvezettel rendelkezik. „Tankönyvként tekintve hasznosnak találtam a fejezetek végén az ellenőrző kérdéseket” – fejtette ki a szakkollégista. Az esettanulmányok és a táblázatok tovább segítik a megértést, a lábjegyzetek pedig kiegészítő információkat tartalmaznak.

Auer Ádám, Boros Anita és Szólik Eszter Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései című könyve áttekintést nyújt a helyi adóztatás törvényességéről, az állami és önkormányzati vagyongazdálkodás kapcsolódásairól, a megyei önkormányzatok konszolidációjával kapcsolatos vagyonjogi kérdésekről és az ingatlangazdálkodás témakörét is nagyító alá veszi. Kiss László Botond szerint ez a téma mindig aktuális, az elméleti keret mellett számos gyakorlati elem is színesíti a könyvet. „A kötet egyetemi hallgatóknak, közigazgatásban dolgozóknak, oktatóknak és kutatóknak is hasznos lehet” – fejtette ki a Magyary Zoltán szakkollégium tagja.

Baranyai Gábor és Csernus Dóra Ildikó A fenntartható fejlődés és az állam feladatai című könyvükben a korunkat meghatározó környezeti megatrendeket, az állam feladatait taglalják, valamint lehetséges megoldásokat is javasolnak a túlélésre „A környezetvédelem rendkívül releváns napjainkban, továbbá aktuális témának bizonyul az emberi tevékenység természetre gyakorolt negatív hatása is” – jegyezte meg a könyv kapcsán Sivák Veronika.. Az ÁKK hallgatója szerint a kiadvány remekül tükrözi, hogy egy új szemléletmód szükséges a problémák csillapítására. „A fejezetek elején az idézetek megállítják egy pillanatra az olvasót és gondolkodásra késztetik” – emelte ki.

A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai című kötetben a szerzők, Budai Balázs, Gerencsér Balázs Szabolcs és Veszprémi Bernadett a közigazgatás szerepének megtalálására vállalkoznak a digitális ökoszisztémában. „A digitalizáció egyre dinamikusabb, egyre több területet sző át, ezért rendkívül fontos, hogy minél több ilyen témájú kiadvány szülessen” – mondta Fóris Norbert, a Magyary Zoltán Szakkollégium tagja. Amellett, hogy a könyv részletesen bemutatja a nyílt kormányzás és a tudáskormányzás hazai és nemzetközi hátterét, kitér az új média térhódításának ügyféloldali és a hivatali oldali következményeire, az e-közigazgatás építőköveire és ennek kihívásaira is. „Külön öröm volt, hogy a szerzők kitértek az akadálymentességre is, ami nem jellemző más ilyen témájú tankönyvekre” - hangzott el.

A Magyary-napok számos rendezvénye mellett megnyitották a Virtuális Magyary életmű-kiállítást is. A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés elnevezésű projekt keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával együttműködésben digitalizálta és elektronikusan elérhetővé tette a Tudásportál rendszeren keresztül az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének tulajdonában lévő, egyedülállóan gazdag Magyary Zoltán-hagyatékot.

 

Szöveg: Juhász Katalin

Fotó: Szilágyi Dénes