Elindult a tehetségmentori program

A közigazgatás vezetői utánpótlásának biztosítása érdekében tehetséggondozási pilot program indult, amelynek megvalósításában jelentős szerepet játszik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A program szakmai nappal kezdődött, amelyet több mint 100 fő részvételével május 15-én és 16-án tartottak az intézményben.

A Belügyminisztériummal (BM) közös konzorciumi partnerségben megvalósuló KÖFOP- projektben azt vállalta az egyetem, hogy a BM által kiválasztott és a közigazgatási szervek által delegált tehetségmentorokat a közszolgálati továbbképzés keretében felkészíti a közigazgatási tehetséggondozási programban történő mentori feladatok ellátására. A felkészített mentorok és a kiválasztott mentoráltjaik ezt követően részt vesznek egy három hónapos fejlesztési programban, amelynek módszertanát az NKE alakította ki. A programot monitoring vizsgálat zárja, melynek révén várhatóan kiderül, hogy milyen elvárásaik és tapasztalataik vannak a pilot programmal kapcsolatban az abban résztvevő szervezeteknek, valamint az érintett tehetségmentoroknak és mentoráltaknak.

A szakmai napon Csóka Gabriella, a projekt szakmai vezető-helyettese négy fő célkitűzést emelt ki a tehetséggondozási pilot program műhelymunkáihoz kapcsolódóan: „A vezetői utánpótlás biztosítása érdekében történő tehetséggondozás és karrierépítés segítésére irányuló program sikeres indításához szükséges, hogy a résztvevők megfelelő tájékoztatást kapjanak a programot megelőző országos igényfelmérő kutatás eredményeiről, a program folyamatáról. A különböző közigazgatási szervektől érkező mentorok és tehetségek találkozzanak egymással, és szakértők bevonásával együtt gondolkodjanak a tehetségfejlesztési tervek kialakításáról és fejlesztési célok megvalósításáról”. A szakember elmondta, hogy már a program indításakor azonosítani kell azokat a szervezeti lehetőségeket és nehézségeket is, amelyek a tehetségfejlesztést elősegíthetik, de nehezíthetik is. „Ezért különösen fontos, hogy a támogató szervezeti környezet kialakítása érdekében a pilot program indulásáról, folyamatáról, a mentor feladatairól, a mentorált közreműködéséről a mentorok tájékoztassák szervezeti vezetőjüket és a mentorált közvetlen munkatársait is” – hangsúlyozta Csóka Gabriella.   

„A projekt koncepciója a vezetői utánpótlás biztosítása és a tudatos karrierépítés támogatása”- hívta fel a figyelmet Kiss Bernadett, aki a tehetségmentorok és vezetői tehetségek kiválasztásával kapcsolatos tapasztalatokat mutatta be. A BM osztályvezetője kiemelte, hogy a mentori program a szervezetbe való beillesztés egyik jó eszköze. „Célunk a tudatos tehetségmenedzsment megvalósítása, hiszen a vezetői kompetenciákat mérő rendszer már rendelkezésükre áll. A kiválasztás módszerének eleme a kompetencia méréséhez kapcsolódó teszt, amelyhez mérési módszert biztosít az online mentori tehetség kompetencia kérdőív, továbbá a személyes interjú, amely a motivációs és támogató attitűdöt és a szakmai kompetenciát méri” – tette hozzá Kiss Bernadett.

A tehetséggondozási pilot program céljairól és folyamatairól Krepelka Ágnes beszélt, aki a tehetséggondozási szakterület koordinátora. „A mentori pilot programot megelőző felmérésből kiderült, a szervezeteknél nehézséget okoz a vezetők megfelelő felkészítése”- mondta a szakember, aki hozzátette, hogy nem áll rendelkezésre elég idő, és szakmai támogatás, hogy a beosztott felkészüljön arra, milyen lesz vezetőként. „Az egyéni és szervezeti sajátosságok is fontos részei a tehetséggondozásnak, ha pedig helyi szinten biztosított a támogatás, akkor nagy eséllyel megvalósulhat a vezetők felkészülése”- emelte ki. A program során a résztvevőknek egyéni fejlesztési tervet kell készíteniük a támogató szakértők segítségével, melyben meg kell határozniuk a fejlesztési célokat is. „Az egyéni fejlesztési célokban a kompetenciáknak nagy szerepe van”- jegyezte meg. A program a vezetői kompetenciákra irányul és a vezetői tehetséggondozáshoz szükséges készségeket és képességeket fejleszti. A fejlesztés alapvetően a szervezetben zajlik, a tehetségmentor által meghatározott feladatok végrehajtásával, rendszeres fejlesztő beszélgetések kíséretében. Ezt a folyamatot az NKE az önfejlesztést elősegítő két, a tehetségek számára megnyitott vezetői képzéssel támogatja.

A tehetségek önfejlesztését elősegítő tréningeket az NKE vezetőképzési programjainak trénerei, Bokodi Márta és Szabolcsi György mutatták be. A kétnapos továbbképzéseken kiemelt szerep jut a vezetői önismeret és a pszichológia szerepe mellett az ösztönzésnek, a kooperatív tárgyalásnak és a konfliktuskezelésnek is. „Olyan programokat választottunk, amelyek segítségével végig tudjuk gondolni, adott területen vezetőként milyen kompetenciákkal kell rendelkezni a hatékonyabb munkavégzés céljából”- hangsúlyozták.

„Nagyon ígéretes és fontos előrelépés a közigazgatásban az, hogy időt és energiát fordítunk arra, hogy a közigazgatás leendő vezetői által, a szervezetben dolgozó tehetségek lehetőséget kapnak arra, hogy vezetői kompetenciákat fejleszthessenek. A szervezeti kultúra változást idézhet elő, ha egy szervezet figyelmet fordít a vezető kiválasztására és tehetséggondozásra” -  fogalmazott Stiber Vivien, a Miskolci Járási Hivatal vezetője, aki a mentorokat támogató szakértőként vett részt a szakmai napon.

Jánszky Ágnes tehetségmentor, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője és mentoráltja, Jókuthy Alexandra így értékelték az induló programot: „Jelenleg a létszámgazdálkodás változásainak következtében, fontos ez a program, hogy megerősítsük azokat a személyeket, akik a közigazgatásban maradtak. Nem mindenkiből lesz vezető, de elismerést és motivációt jelent, nagy szüksége van erre a közigazgatásnak”.

A témáról bővebben a Bonum Publicum egyetemi lap júniusi számában olvashatnak.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Markó Alma