NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kötelező szakmai gyakorlat közigazgatási mesterképzés szakon

A közigazgatási szakmai gyakorlat specifikus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba. 

A tanulmányaikat 2020 szeptembere előtt megkezdett hallgatók számára 6 hét egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítése kötelező a második félévben.

A tanulmányaikat 2020 szeptembere után megkezdett hallgatók számára a szakmai gyakorlat szabadon választható.  

A kötelező szakmai gyakorlat teljesítésének alapfolyamata:

  • A kiválasztott intézménytől a kari honlapon található befogadó nyilatkozatot (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyokkitöltve, aláírva, pecsételve emailben a karriertamogatas@uni-nke.hu címre tudja leadni, vagy a megfelelő dokumentumokat email-ben, vagy telefonon előre egyeztetett időpontban az Oktatásszervezési Osztályon tudja benyújtani.
  • Javasolt a gyakorlat megkezdése előtt minimum 3 héttel benyújtani a befogadó nyilatkozatot
  • Elfogadás vagy elutasítás esetében a hallgató neptun üzenetben értesítést kap, szükség esetén az aláírt példányokból másolatot biztosítunk.
  • A befogadó nyilatkozaton megadott időben megkezdhető a gyakorlat, melynek befejezését követően teljesítési igazolást kell leadni a karriertamogatas@uni-nke.hu email címre, vagy az Oktatásszervezési Osztályon időpont egyeztetés követően. A teljesítési igazolás itt érhető el: (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok), „Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlatról”
  • A munkáltató igénye szerint szükség lehet támogatói nyilatkozatra és/vagy együttműködési megállapodásra. Ezek a formanyomtatványok megtalálhatóak a kari weboldalon (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok) melyeket a fogadó nyilatkozattal együtt, a befogadó intézmény küldje meg a karriertamogatas@uni-nke.hu email címre szerkeszthető formában.

A szakmai gyakorlat teljesítésének folyamata:

1.      Szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

A hallgató a kari honlapon tájékozódva, vagy a szakmai gyakorlati referenst felkeresve, esetleg hallgatótársaitól/HÖK-től begyűjtött információk alapján kiválasztja a tanulmányaihoz/szakmai előmeneteléhez illő szakmai gyakorlati helyet.

2.      Pályázás (nem minden esetben):

Ha a szakmai gyakorlati hely megkívánja, akkor a hallgató külön pályázat útján jelentkezik a szakmai gyakorlatra.

Hallgatói mobilitás keretében (legtöbb esetben Erasmus+) végrehajtott szakmai gyakorlat esetén szintén külön pályázati eljárás van.

3.      Szakmai gyakorlat ajánlott tantervben előírttól eltérő félévben történő teljesítése (nem minden esetben, csak hallgatói kérelem/igény esetén):

A tanulmányaikat 2016 szeptemberétől megkezdő hallgatók esetében a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírja, hogy a szakmai gyakorlatot a hallgatóra érvényes tantervben előírt féléven kívül csak a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottságának (a továbbiakban: HTVSZÜB) engedélyével lehet tenni.

  • A szakmai gyakorlat előírt félévtől eltérő félévben történő teljesítését a hallgató kérvényezi a Bizottságnál egyedi kérelem útján.
  • A HTVSZÜB megvizsgálja a hallgató kérelmét és határozatban dönt.
  • A határozat tartalmazza a félév megjelölését, amelyben a hallgató teljesítheti a szakmai gyakorlatát.
  • A határozat kézhezvételét követően a hallgató megkezdheti a szakmai gyakorlat előkészítését és a gyakorlatot.

 

Az egyedi esetekről "A szakmai gyakorlat speciális esetei" menüpont alatt tájékozódhat.