NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kötelező szakmai gyakorlat közigazgatás-szervező alapszakon

A közigazgatási szakmai gyakorlat specifikus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba. Közigazgatás-szervező szakon 2020-ban vagy utána kezdett hallgatóknak a szakmai gyakorlat szabadon választható tárgy, amely időtartama 5 hét. A tárgyat az első félévet követően lehet felvenni. 

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének folyamata:

1.       Szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

A hallgató a kari honlapon tájékozódva, vagy a szakmai gyakorlati referenst felkeresve, esetleg hallgatótársaitól/HÖK-től begyűjtött információk alapján kiválasztja a tanulmányaihoz/szakmai előmeneteléhez illő szakmai gyakorlati helyet.

2.       Pályázás (nem minden esetben):

Ha a szakmai gyakorlati hely megkívánja, akkor a hallgató külön pályázat útján jelentkezik a szakmai gyakorlatra.

Hallgatói mobilitás keretében (legtöbb esetben Erasmus+) végrehajtott szakmai gyakorlat esetén szintén külön pályázati eljárás van.

4.       Támogató nyilatkozat (nem minden esetben):

Némely szakmai gyakorlati hely (főként hivatásos szervek, BM, HM) kéri, hogy a hallgató jelentkezéskor nyújtson be egy dokumentumot, amellyel igazolja, hogy az egyetem hallgatója és a képzésében elő van írva a szakmai gyakorlat teljesítése.

A hallgató ezt a kar honlapjáról letölthető támogató nyilatkozat segítségével tudja megtenni az alábbi módon:

 • a hallgató letölti és kitölti a támogató nyilatkozatot;
 • a hallgató benyújtja a támogató nyilatkozatot a szakmai gyakorlati referensnek;
 • a szakmai gyakorlati referensen felterjeszti aláírásra;
 • aláírást (oktatási dékánhelyettes) követően a támogató nyilatkozat visszakerül a szakmai gyakorlati referenshez, aki kiértesíti a hallgatót, hogy elkészült a dokumentum;
 • a hallgató átveszi a támogató nyilatkozatot, majd benyújtja a szakmai gyakorlati helyen.

5.       Befogadó nyilatkozat:

A befogadó nyilatkozat elsődleges célja, hogy a hallgató megbizonyosodhasson arról, hogy az általa választott szakmai gyakorlati helyen végzett gyakornoki munka elfogadható lesz kötelező szakmai gyakorlatként a képzésén.

A befogadó nyilatkozatot ajánlott a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 30 nappal leadni.

A befogadó nyilatkozathoz kapcsolódó eljárást a hallgató a kar honlapjáról letölthető formanyomtatványon keresztül tudja lebonyolítani az alábbi módon:

 • a hallgató letölti és kitölti a befogadó nyilatkozatot;
 • a hallgató aláíratja a befogadó nyilatkozatot a választott szakmai gyakorlati helyen (általában a fogadó intézmény adott részlegének vezetője, vagy a szakmai gyakorlatot felügyelő személy);
 • a hallgató benyújtja a befogadó nyilatkozatot a szakmai gyakorlati referensnek;
 • a szakmai gyakorlati referensen felterjeszti aláírásra vezetői jóváhagyásra (oktatási dékánhelyettes);
 • aláírást követően a befogadó nyilatkozat visszakerül a szakmai gyakorlati referenshez, aki kiértesíti a hallgatót, hogy elkészült a dokumentum;
 • a hallgató átveszi a befogadó nyilatkozatot.

6.       Szakmai gyakorlat lefolytatása:

Az aláírt befogadó nyilatkozat birtokában a hallgató megkezdi szakmai gyakorlatának teljesítését a választott szervezetnél. A szakmai gyakorlat felügyeletét a gyakorlati helyen a gyakorlatvezető végzi. A gyakorlat folyamán a gyakorlatvezető munkanaplót vezet, amely a szakmai gyakorlati igazolás részét képezi.

7.       Szakmai gyakorlat igazolása:

A szakmai gyakorlat zárásaként a hallgató a szakmai gyakorlati helyén kitölteti a szakmai gyakorlat teljesítéséről és értékeléséről szóló igazolást. Az igazolást vagy a szakmai gyakorlati hely illetékes szervezeti egység vezetője, vagy a szakmai gyakorlatot közvetlenül felügyelő személy írja alá.

A dokumentum tartalmazza a gyakorlat időtartamára és teljesítésére vonatkozó igazolást, a gyakornok munkájának minősítését, valamint a munkanaplót.

A teljesítést a hallgató az alábbi módon fogadtatja be az egyetemen:

 • a hallgató benyújtja a kitöltött és aláírt igazolást a szakmai gyakorlati referensnek;
 • a szakmai gyakorlati referensen felterjeszti jóváhagyásra az igazolást;
 • aláírást követően az igazolás visszakerül a szakmai gyakorlati referenshez.

A szakmai gyakorlathoz szükséges formanyomtatványok a Formanyomtatványok menüpontban letölthetőek.