Kötelező szakmai gyakorlat közigazgatás-szervező alapszakon

A közigazgatási szakmai gyakorlat specifikus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba. Közigazgatás-szervező szakon a kötelező szakmai gyakorlat időtartama 2x5 hét.

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar ettől az évtől kezdve a korábbinál nagyobb segítséget nyújt a gyakorlat megszervezésében és adminisztrációjában is: a hallgatókat elhelyezi azokhoz a közigazgatási szervekhez, melyekkel együttműködési megállapodást kötött. Közel 70 szakmai gyakorlóhely közül választhatnak a hallgatók.

A kötelező szakmai gyakorlat teljesítésének alapfolyamata:

  1. 2019 májusától kezdve a hallgatók szakmai gyakorlatának szervezésére Szakmai Gyakorlati Portált indít. A hallgatók a Portálon felsorolt partnerlistából 3 preferált szakmai gyakorlóhelyet választhatnak, ahol legszívesebben töltenék a gyakorlatukat. A hallgatók beosztását a preferenciáik, a jelentkezések beérkezésének időbeni sorrendje és a gyakorlóhelyek által megadott, maximálisan fogadható hallgatói létszám alapján a Portál végzi és értesíti a hallgatókat a beosztás eredményéről.

  2. Beosztás után a Portál értesíti a gyakorlóhelyek kapcsolattartóit az Együttműködési keretmegállapodás 1. sz. mellékletének megküldésével együtt, amely dokumentumot a Fogadó intézmény nyomtatást, aláírást és bélyegzést követően megküld a Karnak, illetve kapcsolatba lép a hozzá beosztott hallgatókkal.

  3. A szakmai gyakorlat teljesítése után az „Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlat teljesítéséről” c. dokumentumot a szakmai gyakorlóhely kapcsolattartója a Szakmai Gyakorlati Portálon tölti ki, majd nyomtatást, aláírást és bélyegzést követően átadja a hallgatónak a Kar részére történő benyújtás céljából.

  4. Minden hallgató számára kötelező a „Beszámoló” c. dokumentum megírása, amelyben a hallgató megszerzett tapasztalatairól, feladatairól és elsajátított tudásáról ad számot. Ez egy maximum 10.000 karakter terjedelmű, megadott vázlat alapján elkészített dokumentum, amelyet a szakmai gyakorlóhelyen a gyakorlatot közvetlenül felügyelő személlyel kell a hallgatónak aláíratni, majd ezt követően a Kar részére benyújtani.

Az egyedi esetekről "A szakmai gyakorlat speciális esetei" menüpont alatt tájékozódhat

Jelentkezési időszak

2021. június 28. (8:00)– július 18. (23:59)

Hallgatók beosztása

2021. július 25..

Szakmai gyakorlat teljesítésének időszaka

2021. szeptember 6 - október 8.

Az „Igazolás és értékelés a teljesített szakmai gyakorlatról”, valamint a „Beszámoló” c. dokumentumok megküldésének határideje

 

2021. november 5.

Fontos: a szakmai gyakorlat időszaka alatt az évfolyamnak nem lesznek tanórái. A regisztrációs hét és a tárgyak felvétele azonban ugyanakkor lesz, mint a többi évfolyam hallgatóinak. A szakmai gyakorlat teljesítéséhez és elfogadásához szükséges a Szakmai gyakorlat c. tantárgy felvétele a Neptun-rendszerben.