Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

KKS7M14

A gazdasági kormányzás új kihívásai

New Challenges in Economic Governance

Bordás  Mária

 

5AI03NSZ22B

A gazdasági kormányzás új kihívásai

New Challenges in Economic Governance

Bordás  Mária

 

KKS7M09

A gyenge és bukott államok hatékonysági problémái - igazgatási és jogi aspektusok, kihívások, perspektívák, valamint stratégák

Problem of weak and failed states' efficency - public administrative and legal aspects, challenges, perspectives and strategies

Bordás  Mária

 

KKS7B21

A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi felügyelete

Judicial review of municipalities

Korom Ágoston

 

AFFLAJ02SZ

A jegyző önkormányzati tevékenysége

Notary in Local Governments

Bordás Mária

 

AFFNAJ02SZ

A jegyző önkormányzati tevékenysége

Notary in Local Governments

Bordás Mária

 

KKS7B39

A jegyző önkormányzati tevékenysége

Notary in Local Governments

Bordás  Mária

 

AFFNÁI04SZ

A jegyzők hatósági feladatai

Tasks in the Scope of Authority of the Chief Executive

Imre  Miklós

 

KKS7M27

A közigazgatás fenntarthatósága

Sustanable of Public Administration

Bukovics István

 

KKS7B40

A közigazgatás szervezésének kiemelkedő háttéralkalmazásai

The Prominent Background Applications for Organizing the Public Administration

Budai  Balázs

 

5TO16NSZ01B

A közigazgatás-korszerűsítés elmélete és gyakorlata

Theory and practise of administration-modernization

Imre  Miklós

 

5TO16NSZ01M

A közigazgatás-korszerűsítés elmélete és gyakorlata

Theory and practise of administration-modernization

Imre  Miklós

 

KKS7B34

A központi és területi államigazgatás szervezete és működése

The organization and operation of central and territorial public adminstration

Csonka Ernő  

5AI03LKV200B

A központi és területi államigazgatás szervezete és működése

The organization and operation of central and territorial public adminstration

Csonka Ernő

 

5AI03NKV201B

A központi és területi államigazgatás szervezete és működése

The organization and operation of central and territorial public adminstration

Csonka Ernő

 

5AJ04LSZ200B

A polgármester és a jegyző a honvédelmi igazgatásban

Major and Notary are in Defence Administration

Csépainé Széll Pálma

 

5AJ04NSZ200B

A polgármester és a jegyző a honvédelmi igazgatásban

Major and Notary are in Defence Administration

Csépainé Széll Pálma

 

5AI03NKV200B

A terrorizmus elleni küzdelem - jogi aspektusok, perspektívák és stratégiák

Conbating against terrorism - legal aspects, perspectives and strategies

Bordás  Mária

 

KKS7M17

Ágazati irányítás

Sectoral Public Administration

Imre  Miklós

 

KKS7B42

Alkalmazott gazdasagi igazgatás

The Governance of Economic Sector in Practice

Imre  Miklós

 

KKS7B29

Alkalmazott gazdasági irányítás

Applied Economic Administration

Imre  Miklós

 

AFFLÁI11V

Anyakönyvi igazgatás

Registry Administration

Imre Miklós

 

AFFNÁI11V

Anyakönyvi igazgatás

Registry Administration

Imre  Miklós

 

KKS7B24

Anyakönyvi Igazgatás

Registry Administration

Imre  Miklós

 

KKS7B19

Az állam gazdaságba való beavatkozásának mozgástere az európai jogban

The Instituth of govermental invention in economy /int he european law) accordint to european law

Korom Ágoston

 

5AI03NSZ04B

Az állam gazdaságba való beavatkozásának mozgástere az európai jogban

The Instituth of govermental invention in economy /int he european law) accordint to european law

Imre  Miklós

 

KKS7B43

Az államigazgatás innováció-szervezési feladatai

Organisational tasks of the PA-innovation

Budai  Balázs

 

ÁKSZSZI1DM

Diplomamunka konzultáció I. - Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet

Degree work consultation I.

Budai  Balázs

 

ÁKSZSZI2DM

Diplomamunka konzultáció II. - Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet

Degree work consultation II.

Budai  Balázs

 

KKS7M13

Economic Administration and Efficiency

Gazdasági kormányzás és hatékonyság

Bordás  Mária

 

KKS7BM16

Efficiency problems of the fragile states

A törékeny államok hatékonysági problémái

Bordás

 

KKS7M29

Egészségpolitika és egészségügyi igazgatás

Health Policy and Healthcare Administration

Kaiser Tamás

 

KKS7B36

E-közszolgálat elmélete

Theory of E-public Service

Budai  Balázs

 

AFFLSZU15V

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Systems in Public Administration

Budai Balázs

 

5SZ09NKV02B

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Systems in Public Administration

Budai Balázs

 

5NK12LKV18B

Európai agrárjog

European agricultural law

Imre  Miklós

 

5NK12LSZ08M

Európai agrárjog

European agricultural law

Imre  Miklós

 

5NK12NKV18B

Európai agrárjog

European agricultural law

Imre  Miklós

 

5NK12NSZ08M

Európai agrárjog

European agricultural law

Imre Miklós

 

AFFNSZU25V

E-ügyiratkezelési gyakorlat

E-document Management Practic

Budai  Balázs

 

5SZ09NSZ15B

E-ügyiratkezelési gyakorlat (NKI)

E-document Management Practic

Budai Balázs

 

KKS7M03

Fenntarthatósági szempontok a döntés-előkészítésben

Sustainable management

Bukovics  István

 

KKS7BM08

Folyamatmenedzsment a közigazgatásban

Process Management in Public Sector

Budai  Balázs

 

KKS7M11

Gazdaság és közigazgatás

Economic and Public Administration

Bordás  Mária

 

5AI03LKO02M

Gazdaság és közigazgatás

Economic and Public Administration

Bordás  Mária

 

5AI03NKO03M

Gazdaság és közigazgatás

Economic and Public Administration

Bordás  Mária

 

5AI03LKO06M

Gazdaság és közigazgatás (ENK)

Economic and Public Administration

Bordás  Mária

 

5AI03NKO103M

Gazdaság és közigazgatás (ENK)

Economic and Public Administration

Bordás  Mária

 

KKS7M22

Gazdasági kormányzás

Economic Administration

Bordás Mária

 

KKS7B16

Gazdasági közigazgatás

Economic Public Administration

Bukovics  István

 

5AI03LKO05B

Gazdasági közigazgatás

Economic Public Administration

Imre  Miklós

 

5AI03NKO05B

Gazdasági közigazgatás

Economic Public Administration

Imre  Miklós

 

5AI03LKO13B

Gazdasági közigazgatás (NKI)

Economic Public Administration

Imre  Miklós

 

5AI03NKO104B

Gazdasági közigazgatás (NKI)

Economic Public Administration

Imre  Miklós

 

KKS7B17

Helyi önkormányzatok

Local Government

Gyergyák Ferenc  

5AJ04LKO03B

Helyi önkormányzatok I.

Local Governments I

Csalló  Krisztina

 

5AJ04NKO03B

Helyi önkormányzatok I.

Local Governments I

Csalló  Krisztina

 

5AJ04LKO07B

Helyi önkormányzatok I. (NKI)

Kollokvium

Local Governments I

Csalló  Krisztina

 

5AJ04NKO102B

Helyi önkormányzatok I. (NKI)

Kollokvium VK

Local Governments I

Csalló  Krisztina

 

5AJ04LKO04B

Helyi önkormányzatok II.

Local Governments II

Csalló  Krisztina

 

5AJ04NKO04B

Helyi önkormányzatok II.

Alapvizsga

Local Governments II

Csalló  Krisztina

 

5AJ04LKO08B

Helyi önkormányzatok II. (NKI)

Local Governments II

Csalló   Krisztina

 

5AJ04NKO103B

Helyi önkormányzatok II. (NKI)

Local Governments II

Csalló Krisztina

 

KKS7B31

Hivatali megjelenés és viselkedéskultúra

Office Manners in the Public Service

Csalló Krisztina

 

KKS7B22

Ingatlan-nyilvántartás

Real Estate Registration

Imre  Miklós

 

AFFLÁI02V

Ingatlannyilvántartás

Real Estate Registration

Imre Miklós

 

AFFNÁI02V

Ingatlannyilvántartás

Real Estate Registration

Imre Miklós

 

5SZ09NSZ11M

Innováció és államigazgatás

Innovation and Public Administration

Budai Balázs

 

KKS7M31

Katasztrófaigazgatás

Disaster Relief Management

Bukovics  István

 

5AI03LKV02B

Katasztrófaigazgatás

Disaster Relief Management

Bukovics  István

 

KKS7M15

Katasztrófaigazgatás nemzetközi és regionális szinten

International and Regional Disaster Management

Bukovics  István

 

5SZ09LKO04M

Katasztrófaigazgatás nemzetközi és regionális szinten (ENK)

International and Regional Disaster Management

Bukovics  István

 

5SZ09NKO101M

Katasztrófaigazgatás nemzetközi és regionális szinten (ENK)

International and Regional Disaster Management

Bukovics István

 

AFFLSZU07V

Katasztrófamenedzsment

Emergency Management

Bukovics István

 

AFFNSZU07V

Katasztrófamenedzsment

Emergency Management

Bukovics  István

 

KKS7B20

Katasztrófamenedzsment a közigazgatásban

Administrative disaster management

Bukovics  István

 

5SZ09LKV12B

Katasztrófamenedzsment a közigazgatásban (NKI)

Administrative disaster management

Bukovics  István

 

5SZ09NKV11B

Katasztrófamenedzsment a közigazgatásban (NKI)

Administrative disaster management

Bukovics István

 

KKS7BM02

Korrupció elleni küzdelem

Preventing of corruption

Bordás

 

KKS7B25

Korszerű iratkezelés gyakorlata a közigazgatásban

Modern Records Management in the Public Sector Seminar

Budai  Balázs

 

5AI03LSZ28B

Közigazgatási logisztika

Logistics of Administration

Bukovics  István

 

5AI03NSZ28B

Közigazgatási logisztika

Logistics of Administration

Bukovics  István

 

5SZ09LKO04B/R

Közigazgatási menedzsment II.

Public Management II

Budai  Balázs

 

5SZ09NKO04B/R

Közigazgatási menedzsment II.

Public Management II

Budai  Balázs

 

5SZ09LKO12B/R

Közigazgatási menedzsment II. (NKI)

Public Management II

Budai  Balázs

 

5SZ09NKO102B/R

Közigazgatási menedzsment II. (NKI)

Public Management II

Budai Balázs

 

KKS7M33

Közigazgatási modernizáció

Modernization of Public Administration

Budai Balázs

 

5SZ09LKO02M

Közigazgatási modernizáció

Modernization of Public Administration

Budai  Balázs

 

5SZ09NKO02M

Közigazgatási modernizáció

Modernization of Public Administration

Budai Balázs

 

KKJ6M19

Közigazgatási szakpolitikák

Public Policies

Imre  Miklós

 

KKS7B12

Menedzsment a közigazgatásban

Public Management

Budai Balázs

 

KKS7B07

Menedzsment a közigazgatásban I.

Public Management I

Budai Balázs

 

KKS7M36

New Challenges of Economic Governance

A gazdasági kormányzás új kihívásai

Bordás  Mária

 

KKS7B04

Oktatásigazgatás és oktatáspolitika

Administration of Education and Educational Policy

Bukovics  István

 

KKS7B45

Oktatás-igazgatás és oktatáspolitika

Administration of Education and Educational Policy

Bauer Lilla

 

KKS7B28

Önkormányzati rendeletalkotás

Local government legislation

Korom Ágoston

 

KKS7BM01

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése

Preventig of money laundering and terrorism financing

Bordás  Mária

 

KKS7M10

Problem of weak and failed states' efficency - public administrative and legal aspects, challenges, perspectives and strategies

A gyenge és bukott államok hatékonysági problémái - igazgatási és jogi aspektusok, kihívások, perspektívák, valamint stratégák

Bordás  Mária

 

KKS7B38

Szakigazgatás a gazdasági ágazatokban

Special Administration of Economic Sectors

Kovács

 

KKS7B18

Szociális-kulturális igazgatás

Social and Cultural Administration

Imre  Miklós

 

5AI03LKO04B

Szociális-Kulturális igazgatás

Social and Cultural Administration

Bordás  Mária

 

5AI03NKO04B

Szociális-Kulturális igazgatás

Social and Cultural Administration

Bordás  Mária

 

KKS7B02

Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek

Legal and administrational knowledge of nature protection

Bukovics  István

 

Közigazgatási informatika és információrendszerek I. és II.

Közigazgatási informatika és információrendszerek I.  2015-2016. 

Közigazgatási informatika és információrendszerek I.  2016-2017.

Közigazgatási informatika és információrendszerek II.  2015-2016. 

Közigazgatási informatika és információrendszerek II.  2016-2017.

Kasza Zsolt A Település Arca.pdf
PDF letöltése