NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Európai köz-és magánjogi jogesetgyűjtemény könyvbemutató

Európai Köz-és magánjogi jogesetgyűjtemény könyvbemutató

Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék és egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának első önálló kötetét, az Európai köz- és magánjogi jogesetgyűjteményt 2016. szeptember 14-én mutatták be a közönségnek.

A könyv egy sajátos fúzió, hiszen a szakirodalomban egyedülálló módon a köz- és a magánjog területéről is tartalmaz jogeseteket és ezáltal komplex betekintést enged az Európai Unió működésébe.

A többes funkció magában rejti a könyv sokrétű felhasználási lehetőségét, hiszen a hallgatók haszonnal forgathatják mind a közjogi, mind a magánjogi aspektusokat hangsúlyozó tárgyak esetén, az előadásokon és a szemináriumok során egyaránt.

A kötet alapvető koncepciója, amit a szerzők rendkívül fontosnak tartottak kiemelni, hogy egy, kifejezetten a nem joghallgatók számára is könnyen használható gyűjteményt készítsenek. Szerkezetileg az esetek után a jegyzeteknek kihagyott oldalakon az olvasó rögzítheti a kérdéseit, észrevételeit.

A kötet 3 egységből áll, amelyet az egyes fejezetek szerzői mutattak be. Az első részben Dr. Simonné  Dr. Gombos Katalin docens, kúriai bíra 'Az uniós jog doktrínái és az előzetes döntéshozatali eljárások' témakörében hoz jogeseteket az Európai Bíróság gyakorlatából, azokat az alapvető eseteket ismertetve, amelyek a hallgatók számára nélkülözhetetlen ismeretanyag részét képezik.

Dr. Bóka János docens tollából született a Fogyasztóvédelem az Európai Unióban c. rész, amelyben a szerző kifejtette, hogy mindannyian fogyasztók lévén, rendkívül fontos, hogy ezen területre is legyen a hallgatóknak rálátása. A fejezetben Bóka János a legfrissebb jogeseteket ismerteti és egy átfogó ábrával igyekszik elkalauzolni a fogyasztóvédelem útvesztőiben.

Dr. Nagy Barna Krisztina tanársegéd asszony írta a 3. fejezetet, amely a Társasági jogi jogesetek az Európai Bíróság gyakorlatából, különös tekintettel a székhelyáthelyezésre valamint az aranyrészvényre címet viseli, olyan klasszikus eseteket feldolgozva mint a Centros, a Daily Mail vagy az Überseering ügyek.

A kötet szerkesztője Prof. Dr. Papp Tekla tanszékvezető egyetemi tanár, az eseményt Dr. Kiss Amarilla, a tanszék munkatársa moderálta.