Motivációs beszélgetés

Tisztelt Jelentkezőnk!

 

Nyilvántartásunk szerint Ön a 2020. évi általános felvételi eljárás során jelentkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának valamely mesterképzésére. Köszönjük, hogy intézményünket választotta!

A felvételi eljárás során mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető.  Ebből oklevél minősítése alapján: 50 pont, maximum 10 többletpont, valamint legfeljebb 40 pont szerezhető a motivációs beszélgetés alapján.

A veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiak szerint módosul a motivációs beszélgetés lebonyolítása.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet vonatkozó rendelkezéseitől eltérően, a 2020. évi általános felvételi eljárásban szóbeli motivációs beszélgetésre nem kerül sor. A szóbeli motivációs beszélgetés helyett a jelentkezőnek motivációs levelet, valamint egy szakmai feladatot kell benyújtania. A motivációs levél, valamint a szakmai feladat formai és tartalmi követelményeit elektronikus úton küldjük majd meg Önnek a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségre 2020. május 1-ig. Ebben jelezni fogjuk, hogy a motivációs levelet mely email címre kell majd megküldenie. A motivációs levél és a szakmai feladat e-mailben történő elküldésének határideje 2020. május 15. Ezt követően az intézmény felvételi bizottsága 2020. június 15-ig értékeli a jelentkező által megküldött anyagokat. A jelentkező ezt követően, de legkésőbb 2020. július 3-ig elektronikus úton értesül a felvételi vizsgafeladat eredményéről. Azon mesterképzések esetében, ahol a jelentkezési létszámok szükségessé és lehetővé teszik, a kar dékánjának döntése nyomán személyes interakciót biztosító, mozgóképet és hangot egyidejűleg továbbító program igénybevételével lebonyolított szóbeli motivációs beszélgetés is szervezhető. Ebben az esetben az érintett jelentkező a motivációs levél és a szakmai feladat ismertetésének időpontjában kap tájékoztatást a felvételi vizsga formájáról, időbeni ütemezéséről. Az intézmény és a jelentkező közötti hivatalos kapcsolattartás módja a felvételi vizsgákkal kapcsolatos eljárás tekintetében a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőség, ezért kérjük, hogy a jelentkező minden esetben ellenőrizze a felvi.hu-n, hogy a megfelelő e-mail elérhetőségét adta-e meg.

A fentiek értelmében a motivációs levél és a szakmai feladat formai és tartalmi követelményeit a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségére fogjuk megküldeni Önnek 2020. május 1-ig.

 

Tisztelettel:

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

 

 

A mesterképzési szakok esetében a motivációs beszélgetéshez a jelentkezők az alábbi dokumentumokat nyújthatják be 2020. április 30-ig a Kar Tanulmányi Osztályának  részére, Zelei Viktóriának címezve (zelei.viktoria@uni-nke.hu):

- a választott szak képzési területéhez igazodó szakmai gyakorlat igazolása,

- betöltött munkakör igazolása, foglalkoztatási jogviszony esetén,

- jelentős, a választott szak képzési területéhez igazodó szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs tudományos tevékenység igazolása,

- szakmai előtanulmányok írásbeli összefoglalása,

- pályázatokkal, tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos igazolások,

- szakmai és közéleti tevékenység igazolása.