Motivációs beszélgetés

A motivációs beszélgetés időpontja:   2020.04.20-07.03.

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról várhatón május közepén kapnak értesítést e-mailen keresztül.

 

A mesterképzési szakok esetében a motivációs beszélgetéshez a jelentkezők az alábbi dokumentumokat nyújthatják be 2020. április 30-ig a Kar Tanulmányi Osztályának  részére:

- a választott szak képzési területéhez igazodó szakmai gyakorlat igazolása,

- betöltött munkakör igazolása, foglalkoztatási jogviszony esetén,

- jelentős, a választott szak képzési területéhez igazodó szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs tudományos tevékenység igazolása,

- szakmai előtanulmányok írásbeli összefoglalása,

- pályázatokkal, tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos igazolások,

- szakmai és közéleti tevékenység igazolása.

 

mesterképzési szakok esetében vizsgálandó szempontok a motivációs beszélgetés alkalmával a választott szaktól és attól függően, hogy a jelentkező mikor, milyen szakon és munkarendben szerezte oklevelét:

- szakmai és tanulmányi előzmények felmérése;

- a választott szak képzési területéhez igazodó szakmai gyakorlat (erről igazolás szükséges);

- szakmai és közéleti tevékenység (pl.: szakmai szervezetben vezetői megbízás, tagság, demonstrátori feladatok ellátása, hallgatói önkormányzatban betöltött vezetői tisztség, szakkollégiumi tagság; ezekről igazolás szükséges);

-  jelentős,  a képzés képzési területével összefüggő szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs  tudományos  tevékenység (pl. szakmai publikációs  tevékenység, tudományos diákköri tevékenység, közigazgatási szakvizsga, közigazgatási alapvizsga, külföldön eltöltött tanulmányi ösztöndíj; ezekről igazolás szükséges);

- szakmai tájékozottság és ismeretek az aktuális nemzetközi folyamatokról;

- személyes kompetenciák, motívumok, verbális képességek;

- a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció, a jelentkező szakmai irányultságának felmérése.

 

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - motivációs beszélgetés: 40 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 8 pont
    - gyermekgondozás: 8 pont
    - hátrányos helyzet: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - Olimpiai eredmény: 10 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont