Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

KIEGÉSZÍTÉS: A szak 2020. február 1-től a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karhoz tartozik. 

 

Tisztelt Jelentkezőnk!

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti WORD (nem írásvédett!) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

Felvéginé Darida Tünde ka.: hhk.felveteli@uni-nke.hu

 

A févételivel kapcsolatban további információt az alábbi linken talál:

https://hhk.uni-nke.hu/document/hhk-uni-nke-hu/HHK_felveteli_tajekoztato_Biztonsag-%20es%20vedelempolitika%20mesterkepes.pdf 

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyvet vagy oklevélmellékletet vagy kreditigazolást;

- a teljesített tantárgyak hitelesített (vagyis a felsőoktatási intézmény által aláírt és lepecsételt) tematikáját/tantárgyi programját (a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és annak jogelődjein végzett hallgatók mentesülnek a tematikák csatolása alól),

- az oklevél (diploma) szkennelt képét,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2020. ÁPRILIS 30.

 

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

  • nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak
  • nemzetközi igazgatási alapképzési szak
  • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
  • politikatudományok alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi ismeretkörökből:

  • állam- és jogtudományok,
  • gazdaságtudományok,
  • had- és rendészettudományok,
  • közigazgatás-tudományok,
  • politikatudományok,
  • történettudomány.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A képzés céljához tartozó hazai vagy külföldi munkakörben szerzett igazolt szakmai tapasztalat 10 kreditpont értékben a szakmai tárgyak vonatkozásában érvényesíthető. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.