Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A kérelmet és mellékleteit az alábbi címen kell benyújtani: Tanulmányi Osztály 1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület I. emelet 134. Továbbá a kérelmet és a részletező lapot (a csatolmányokat nem!) word formátumban elektronikusan is meg kell küldeni a velikovszki.andrea@uni-nke.hu e-mail címre.

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgy teljesítését igazoló leckekönyv hiteles másolatát,

- a teljesített tantárgy hitelesített tematikáját,

- az oklevél (oklevelek) hiteles másolatát,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A benyújtott dokumentumokat a kreditelismerési eljárás lezárultával nincs lehetőségünk visszadni, így amennyiben szükségük lesz rá a jövőben (tantárgyi kreditátviteli kérelmek beadása, más felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés, stb.), javasolt másolatot készíteniük róluk a leadás előtt.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2020. ÁPRILIS 30.

 

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

  • nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak
  • nemzetközi igazgatási alapképzési szak
  • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
  • politikatudományok alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi ismeretkörökből:

  • állam- és jogtudományok,
  • gazdaságtudományok,
  • had- és rendészettudományok,
  • közigazgatás-tudományok,
  • politikatudományok,
  • történettudomány.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A képzés céljához tartozó hazai vagy külföldi munkakörben szerzett igazolt szakmai tapasztalat 10 kreditpont értékben a szakmai tárgyak vonatkozásában érvényesíthető. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.