International Public Service Relations mesterképzési szak

INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE RELATIONS MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A kérelmet és mellékleteit az alábbi címen kell benyújtani: Tanulmányi Osztály 1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület I. emelet 134. Továbbá a kérelmet és a részletező lapot (a csatolmányokat nem!) word formátumban elektronikusan is meg kell küldeni a velikovszki.andrea@uni-nke.hu e-mail címre.

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgy teljesítését igazoló leckekönyv hiteles másolatát,

- a teljesített tantárgy hitelesített tematikáját,

- az oklevél (oklevelek) hiteles másolatát,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A benyújtott dokumentumokat a kreditelismerési eljárás lezárultával nincs lehetőségünk visszadni, így amennyiben szükségük lesz rá a jövőben (tantárgyi kreditátviteli kérelmek beadása, más felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés, stb.), javasolt másolatot készíteniük róluk a leadás előtt.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2020. ÁPRILIS 30.

 

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

 • nemzetközi igazgatási alapképzési szak 
 • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak 
 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 
 • politikatudományok alapképzési szak 
 • társadalmi tanulmányok alapképzési szak 
 • igazgatásszervező alapképzési szak
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeiben folytatott bármely főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési szakon vagy mesterképzési szakon szerzett végzettség.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területekről (At least 30 ECTS should be acknowledgeable for the student on the basis of his or her earlier studies in the following knowledge fields):

 • állam- és jogtudományok (State and Jurisprudence),
 • gazdaságtudományok (Economics),
 • had- és rendészettudományok (Military and Law Enforcement Sciences),
 • kommunikáció- és médiatudományok (Communication and Media Sciences),
 • közigazgatás-tudományok (Public Administration),
 • nemzetközi tanulmányok (International Relations),
 • politikatudomány (Political Science),
 • szociológia (Sociology),
 • történettudomány (History).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a felsorolt ismeretkörökben 30 kredittel rendelkezzen. Minimum egy éves államigazgatási, illetve közszolgálati gyakorlati tapasztalat 5 kreditértékben beszámítható. (The minimum requirement for students who wish to join the program is 30 ECTS in the above mentioned fields of knowledge. A minimum of one-year practice in public administration/public service can be acknowledged with 5 ECTS.)

INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE RELATIONS mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.