Fejlesztéspolitikai programmenedzser mesterképzési szak

FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMMENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A kérelmet és mellékleteit az alábbi címen kell benyújtani: Tanulmányi Osztály 1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület I. emelet 134. Továbbá a kérelmet és a részletező lapot (a csatolmányokat nem!) word formátumban elektronikusan is meg kell küldeni a velikovszki.andrea@uni-nke.hu e-mail címre.

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgy teljesítését igazoló leckekönyv hiteles másolatát,

- a teljesített tantárgy hitelesített tematikáját,

- az oklevél (oklevelek) hiteles másolatát,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A benyújtott dokumentumokat a kreditelismerési eljárás lezárultával nincs lehetőségünk visszadni, így amennyiben szükségük lesz rá a jövőben (tantárgyi kreditátviteli kérelmek beadása, más felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés, stb.), javasolt másolatot készíteniük róluk a leadás előtt.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2020. ÁPRILIS 30.

 

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

 • az államtudományi, jogi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen, illetve az ezekhez besorolható, de már megszűnt vagy átalakult szakokon, illetve képzési ágakban szerzett felsőfokú végzettség.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi ismeretek maximum 10 kredit,
 • állam- és jogtudományi ismeretek maximum 10 kredit,
 • általános (köz)igazgatási ismeretek,
 • közpolitikai ismeretek maximum 10 kredit,
 • szakigazgatási ismeretek maximum 10 kredit,
 • pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek maximum 10 kredit,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek maximum 10 kredit,
 • nemzetközi és európai uniós ismeretek maximum 10 kredit,
 • kommunikációs ismeretek maximum 10 kredit,
 • informatikai alapismeretek maximum 10 kredit,
 • vezetési ismeretek maximum 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy legalább 50 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditekből 25 kredit munkatapasztalat vagy nem formális tanulás eredménye alapján is beszámítható. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMMENEDZSER mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.