Doktori értekezések

Disszertáció-tervezetek

Szablics Bálint: Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat

Pollák Kitti: A magyar és a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció összehasonlító vizsgálata

Varjasi Gábor: A versenyszféra kompetenciamenedzsment alapú humánerőforrás gazdálkodás modelljének
alkalmazási lehetőségei a közszférában (Kormenedzsment technikák idősödő munkavállalói csoportoknál)

Aggod-Fekó Adrienn: Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján

Erdősi Péter Máté: Az elektronikus aláírás mérése

 

Sikeresen megvédett doktori értekezések

2019

Doktorjelölt Értekezés címe Témavezető
Arnousz-Juhász Lilla A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai Prof. Dr. Kis Norbert
Nagy Barna Krisztina A szindikátusi szerződés Prof. Dr. Papp Tekla
Kálnoki-Gyöngyössy Márton A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) Dr. Peres Zsuzsanna
Laposa Tamás E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi modellel Prof. Dr. Nemeslaki András
Dr. Nyikos Györgyi
Krauss Ferenc Gábor Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében Dr. Szakács Gábor
Megyesi Csilla A stratégiai emberi erőforrás menedzsment oktatás bevezetésének lehetőségei a szak- és felnőttképzésbe Dr. Szakács Gábor
CHUM Chandarin Deepening democracy through political decentralization: the Cambodia’s case Dr. Kaiser Tamás

2018

Doktorjelölt Értekezés címe Témavezető
Berényi Katalin Addressing the anomaly of statelessness in Europe: An EU law and human rights perspective Dr. Gombos Katalin
Gulyás Éva Etnikai konfliktusok a nemzetállamban. Állam – xenofóbia – genocídium Prof. Dr. Egedy Gergely
Paiman Ramazan AHMAD Good Governance in the “Oil Sector” and its Effect on Economic Development: a Case Study of the Kurdistan Region

Prof. Dr. Bordás Mária

Prof. Dr. Lentner Csaba

Catherine Enoredia ODORIGE The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies Dr. Koller Boglárka

 

2017

Doktorjelölt Értekezés címe Témavezető
Sutka Barbara Éva A Schengeni Információs Rendszer második generációjával összefüggő tájékoztatás magyarországi hatásainak vizsgálata Dr. Budai Balázs Benjámin
Miletics Pál A mobiltechnológia beilleszkedésének vizsgálata a szakigazgatási rendszerekbe, különös tekintettel az e-health közszolgáltatásokra Dr. Budai Balázs Benjámin
Domokos László A jó kormányzás támogatása a számvevőszéki tevékenység meg-újításán keresztül  Prof. Dr. Lentner Csaba
Paksi-Petró Csilla A közigazgatási vezetőfejlesztés oktatásmódszertana. Újszerű módszerek és technikák, az irányított önfejlesztés al-kalmazási lehetőségeinek vizsgálata Prof. Dr. Kis Norbert
Klotz Péter Az integritás-szemlélet lehetőségei a korrupció elleni fellépésben, különös tekintettel a munkaköri kockázatok elemzésére Dr. Gregóczki Etelka
Buda Lorina Az euróövezet szerkezeti problémáinak elemzése közgazdasági lehetetlenségi tételeken keresztül Dr. Marján Attila

 

2015

Doktorjelölt Értekezés címe Témavezető
Kristó Katalin Tervek és a valóság – Pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében Prof. Dr. Tamás András
Potóczki György A postai szolgáltatások biztonsága és a kritikus infrastruktúra védelem korszerű követelményei a postai liberalizáció tükrében Prof. Dr. Bukovics István

 

2014

Doktorjelölt Értekezés címe Témavezető
Hutkai Zsuzsanna Az Uniós források felhasználásának gyakorlata Magyarországon regionális dimenzióban Prof. Dr. Török Gábor
Péterfalvi Attila Átláthatóság a védelmi igazgatásban

Prof. Dr. Bukovics István
Prof. Dr. Solymosi József

Mandák Fanni A politika prezidencializációja-Magyarország, Olaszország Dr. Cserny Ákos
Prof. Dr. Szente Zoltán