Ösztöndíjak, pályázati és egyéb információk

Ösztöndíjak
 

·         Erasmus+

Oktatási és képzési céllal lehet pályázni az egyetem partner intézményeibe. Intézményi pályázat évente kétszer kerül kiírásra, márciusban és szeptemberben.

·         OMAA ösztöndíjak

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.

Pályázati határidők: március 15., május 15., október 30., december 15.

·         Államközi ösztöndíjak

Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési egyezménye. A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervek többek között rövid és hosszú tanulmányutakon, nyári egyetemeken, valamint rész-és teljes képzéseken való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára.

Pályázhatnak egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD hallgatók, oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, valamint a különféle művészeti ágak képviselői.  A pályázók köre és a pályázás feltételei országonként és ösztöndíj típusonként eltérőek.

Határidők és további információ a Tempus Közalapítvány honlapján érhetők el.

·         Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek, kutatóinak, művészeinek munkáját elősegítő és támogató ösztöndíj, amely külföldi résztovábbképzésüket, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételüket teszi lehetővé. Az ösztöndíjat kutatói és alkotói tevékenység végzésére lehet fordítani, valamennyi tudományterületen – az agrár- és bölcsészettudományoktól a műszaki tudományokon át az orvos- és a társadalomtudományig – és művészeti ágban, beleértve a műfordítást is.

Az ösztöndíjra 40 évnél nem idősebb, felsőoktatási intézményben mesterfokú (MA, MSc) vagy azzal egyenértékű diplomát szerzett magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik szakterületükön már bizonyították tehetségüket, s ezt a pályázatuk során publikációs listával, részletes szakmai portfólióval tudják alátámasztani.

·         Humphrey Ösztöndíj

Szakmai továbbképzéssel kombinált egy éves tanulmányi program a 2019-2020-as tanévben a program által felkínált amerikai egyetemen. Ajánlott: A közszolgálat iránt elhivatott szakemberek számára, akik szakmai tapasztalataikat szeretnék bővíteni. Következő pályázat beadási határidő: 2019. május 20.

·         Fulbright Oktatói ösztöndíjak

Oktatási lehetőség a 2019-2020-as tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában 2018. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai egyetem meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 1 vagy 2 szemeszter. Pályázat beadási határidő: 2019. október 10.

·         Fulbright Kutatói ösztöndíjak

Kutatási lehetőség a 2019-2020-as tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában 2018. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai akkreditált intézmény meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 3 – 5 hónap. Pályázat beadási határidő: 2019. október 10.
 

Egyéb pályázati lehetőségek

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az együttműködésbe.

A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot.

Pályázati határidők: március 15., május 15., október 30.
 

Egyéb információk

·         Hallgatói mobilitás és nemzetköziesítés az oktatók szemével

Az Erasmus program harminc éve meghatározó eleme a felsőoktatási mobilitásnak Európa-szerte. Magyarországon több mint húsz év tapasztalat áll az intézmények, a koordinátorok és a programban résztvevők mögött.Tendenciákról, motivációkról és az Erasmus+ eredményeiről kérdezte az újságíró három egyetem jeles képviselőjét.

·         Nemzetköziesítés a felsőoktatásban - Módszertani ötletgyűjtemény

2017-ben a Tempus Közalapítvány Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díj pályázatára összesen 103 jó gyakorlat gyűlt össze. Ebből 8 pályázat nyerte el a Kiváló gyakorlat díjat. A díjazottakról az alábbi linken lehet olvasni.

A pályázatok fókuszában a hallgatóközpontú oktatás, az innovatív oktatási módszerek álltak. A Tempus Közalapítvány célja, hogy a beérkezett jó gyakorlatokat elérhetővé tegye az érdeklődő szakemberek számára, valamint hogy lehetőséget biztosítson a tudás- és tapasztalatcserére, együttműködések kialakítására.

E célok érdekében a Tempus Közalapítvány létrehozta a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj adatbázist, mely rövid összefoglalást nyújt a megvalósított projektekről, oktatási módszerekről és tippeket ad a jó gyakorlat más intézményekben való adaptálására is. A pályázatban leírt jó példák a megvalósítók szellemi tulajdonjogát képezik.