State & Governance in a Historical Comparative Context

Jogtörténeti nyári egyetem az NKE és Ruhr-Universität Bochum közös szervezésében

 

Időpont: 2019. augusztus 18-25.

Helyszín: Ruhr-Universität, Bochum

 

 

2017. augusztus 20-27. között az NKE adott otthont a Ruhr-Universität Bochummal közösen szervezett első nyári egyetemnek.

A program létrejötte

2017-ben megállapodás született a Ruhr-Universität Bochummal, hogy az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara és a német partner egyetem közös nyári egyetemet szervez „State & Governance in a Historical Comparative Context” címmel, amelyen 10 német és 10 magyar hallgató vehet részt. A két egyetem közötti megállapodás alapján a nyári egyetem időtartama egy hét, amely alatt 12 db 90 perces oktatásból álló képzést kell biztosítani a hallgatók számára angol nyelven. Az oktatási tevékenységet a nyári egyetemen az NKE részéről Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens és a Ruhr-Universität Bochum részéről Dr. Beke-Martos Judit egyetemi docens biztosítja. A kurzusért 5 ECTS kreditet kapnak a hallgatók mindkét egyetemen, a teljesítésről tanúsítvány kerül kiállításra, melyet mindkét egyetem befogad a képzési programjába. A hallgatók pályázat útján jelentkezhetnek a nyári egyetemre, közülük a legjobbak kerülnek kiválasztásra. Az oktatási program mellett a nyári egyetem kínálatát interaktív programok is gazdagítják, melyek szorosan kötődnek a témához (pl. parlamentlátogatás, történelmi séta Budapesten, fraknói és kismartoni, előadással egybekötött várlátogatás).

A program tematikája:

A program témája összehasonlító állam- és jogtörténeti, ahol a nyugat-európai, a magyar, valamint az Egyesült Államokbeli állam és közigazgatás fejlődési modelljeinek átfogó elemzésére kerül sor. A történeti példák adott esetben válasszal szolgálhatnak a mai államok kormányzati rendszereinek jelenlegi működésére is. A nyári egyetemi kurzus külön hangsúlyt fektet az USA állam- és jogrendszerének bemutatására, mivel az itt tanultak részét képezik a bochumi jogi kar által biztosított „Anglo-American Law & Language” okleveles programnak, míg az NKE hallgatói egy angol nyelvű választható tárgynak ismertethetik el a megszerzett krediteket. A hét során a hallgatók az előadások alkalmával, bepillantást nyerhetnek az állammal és kormányzással kapcsolatos legfontosabb kérdésekbe, megismerhetik az európai, a magyar, illetve az amerikai államiság fejlődésének legfontosabb történeti eseményeit, valamint gyakorlati példákon keresztül az egyes állami szervek működési mechanizmusait.

Lévén, hogy a nyári egyetem házigazdája 2017-ben az NKE volt, az előadásokhoz kapcsolódó off-programok a magyar alkotmánytörténethez kapcsolódtak. Ezek során a hallgatók megtekintették a magyar államiság legfontosabb szimbólumaiként is számon tartott Országházat és a magyar szent koronát, a város szépségeit pedig történeti kontextusba helyezett séta során ismerhették meg. Az Esterházy Privatstiftung meghívására a nyári egyetem Fraknóba és Kismartonba is ellátogatott, ahol a rendi abszolutista monarchia korszakához kötődve, a hallgatók részletesen megismerték a magyar főnemesség reprezentációs tevékenységét a rendi állam időszakában, megtekintették a 17. századi koronázásoknál használt országzászlókat, továbbá a török elleni háború relikviáiként a korszakból fennmaradt fegyvergyűjteményt, a korabeli magyar viseletet és életmódot. A nyári egyetem utolsó napján, kamatoztatva az elsajátított tudást, csoportmunka keretében, vizsgafeladatként, megadott paraméterek alapján, képzeletbeli államokat hoztak létre, modernizáltak és szerveztek át, különös tekintettel a végrehajtó hatalmi ág és a közigazgatás felépítésére.

Eredmények:

A 2017. és 2018. évi program Budapesten került megrendezésre és nagyon sikerrel zárult. A részvevők a program folytatását javasolták, a szerződéses megállapodásnak megfelelően immár Németországban. A program minden esetben vizsgával zárult, melyet a hallgatók sikeresen teljesítettek, így megkapták az igazolást a kreditekről. A részvevők visszajelzéseiből egyértelműen kiderült, hogy elegédettek voltak az oktatókkal, a helyszín adta lehetőségekkel, a szervezéssel és a nyújtott szolgáltatásokkal.

A program finanszírozása:

A budapesti nyári egyetem programját részben a KÖFOP forrásaiból, részben egyetemi forrásból biztosította az NKE, a beutazó hallgatók csak az utazási költségeket fizették. A németországi nyári egyetemet a német partner egyetem finanszírozza, a kiutazó magyar hallgatók utazási költségeihez az NKE hozzájárul.