Az ún. vegyes közigazgatási és egyéb nemperes eljárások (II. Ütem 1. szegmens)

A kutatás második ütemének első szegmense a „Vegyes közigazgatási és egyéb nemperes eljárások” címet viseli. A szegmens általános kutatási célja annak felmérése, hogy hol húzhatók meg a közigazgatási eljárás határai, vagyis hol kezdődnek az állami magánjogi intézkedések, valamint miként határolhatók el a közjogi, a magánjogi és bizonyos vegyes eljárások egymástól. A kutatás során elsősorban az olyan eljárásokat vizsgáljuk, amelyek az állam megítélését, a vállalkozások piacra lépését és az ügyfelek elégedettségét befolyásolják.

A szabályozási kérdéskörök felmérését követően kérdőíves felmérésre kerül sor az egyes jogintézmények gyakorlati jellegzetességeinek feltérképezése érdekében.

A kutatás eredményeit a „Hol ér(nek) véget az állam(i eljárások)?” című kötet és a második ütem első fázisát lezáró szakmai konferencia mutatja be 2019-ben.