Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései c. kutatás első ütem második szegmensének zárókonferenciája

A kutatás első szegmensének sikeres zárását követően, elindult az első ütem második szegmense is, amely a nem klasszikus közigazgatási hatósági eljárások vizsgálatára irányult annak érdekében, hogy a hatékonyság tükrében elemzésre kerüljön az egyes közigazgatási (szak)igazgatási területek eljárási metodikája.

A kutatás eredményeit, valamint a megjelenés alatt álló Patyi András – Boros Anita (szerk.): „A hazai (nem hatósági) közigazgatási eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében” című tudományos kötetet egy szakmai konferencia keretében mutatták be a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely tagjai 2018. december 18-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely állami eljárások racionalizálásnak alapkérdései című kutatás első ütem második szegmensének zárókonferenciája” címmel.

A rendezvényt Orbán Balázs miniszterhelyettes, valamint Kis Norbert dékán nyitotta meg.

Boros Anita kutatásvezető a kutatás céljáról, módszertanáról, eredményeiről fejtette ki gondolatait. A kutatók górcső alá vették a releváns jogszabályokat, továbbá megvizsgálták a jelenlegi minisztériumi struktúrát, majd megkeresték azokat az eljárásokat, amelyeket nem normatív szinten szabályoznak. Vizsgálták az eljárások különböző típusait, feltérképezték a dogmatikai előzményeket és az alul-, valamint a túlszabályozottság problémáját is körüljárták. Boros Anita ismertette a kutatás eredményeit összefoglaló Patyi András-Boros Anita (szerk.): A hazai (nem hatósági) közigazgatási eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében c. kötet felosztását is.

A rendezvény további részében a kötetben részt vevő szerzők mutatták be az Ákr. hatálya alól kivett eljárások speciális jellemzőit, valamint az egyes szakigazgatási eljárásokat, így hangzott el előadás többek között az innovációs és technológiai ágazatok, az agrárigazgatás, a belügyi igazgatás, az igazságügyi igazgatás, valamint a pénzügyi igazgatás eljárásairól is.