Kutatási eredmények (1. ütem 2. szegmens)

A kutatás első ütemének második szegmense „A nem klasszikus közigazgatási eljárások hatékonyságának növelése” címet viseli. A szegmens általános kutatási célja figyelemmel arra, hogy a nem klasszikus közigazgatási eljárások területén igen heterogén eljárási megoldások alakultak ki, egy szabályozási körkép felállítása, illetve ezzel együtt ún. hatékonyság-diskurzus az ilyen típusú eljárások racionalizálása érdekében. 

A kutatás eredményei a „A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében" című tudományos kötetben kerültek összefoglalásra.

Figyelemmel arra, hogy a nem klasszikus közigazgatási (nem hatósági) eljárások területén igen heterogén eljárási megoldások alakultak ki, a kutatás második szegmensének kutatási célja volt egy szabályozási körkép felállítása a nem klasszikus közigazgatási eljárások körében, illetve ezzel együtt ún. hatékonyság-diskurzus az ilyen típusú eljárások racionalizálása érdekében. A kutatás alapját képezte a nem hatósági közigazgatási eljárások számbavétele, egyfajta eljárás kataszter felállítása, amelyhez segítséget az egyes minisztériumok biztosítottak. A kutatás során sor került egy szakmai workshopra 2018. november 9-én a kutatásba bevont szerzők részvételével, amely során bemutatásra került a kutatás alapját képező módszertani útmutató is. Az útmutató alapján vizsgálat alá kerültek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alól kivett eljárások, az egyes szakigazgatási eljárások, az önkormányzati eljárások, a Kormány és egyes kormányzati testületek eljárásai, a köztestületek eljárásai, az autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok és az önálló szabályozó szervek nem hatósági eljárásai, valamint a közszolgálati eljárások. Az egyes eljárástípusok elemzése során számba vételre kerültek az eljárástípusok szabályozás-történeti és dogmatikai előzményei, az eljárásjogi jellegzetességei, a hatékonyság kérdéskörének szem előtt tartásával, valamint de lege ferenda javaslatok megfogalmazásával.

A második mérföldkő eredményterméke foglalja össze a kutatás eredményeit, amelynek címe: Patyi András –Boros Anita (szerk.): A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében. Az eredménytermék elkészítésének alapját képezte egy módszertani útmutató, amelyet a szerzőknek az egyes kutatási területek bemutatása során alkalmazni kellett. Az eredménytermék  hét részből áll az alábbiak szerint: Módszertani bevezető; Az Ákr. hatálya alól kivett eljárások; Az önkormányzati eljárások; A Kormány és egyes kormányzati testületek eljárási alapkérdései; Az egyes szakigazgatási ágazatok eljárásai; A köztestületek eljárásai; Az autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok és az önálló szabályozó szervek nem hatósági eljárásai; A közszolgálati eljárások. Az egyes részeken belül az Ákr. hatálya alól kivett eljárások, illetve az egyes szakigazgatási ágazatok eljárásai c. rész fejezetekre tagolódik, amelyeken belül az egyes eljárás típusok részletes bemutatására került sor a hatékonyság kérdéskörének szem előtt tartásával. Minden egyes eljárás típusnál elemzésre kerültek a szabályozás-történeti és dogmatikai előzmények, a közigazgatási eljárásjogi jellegzetességek (a szabályozás elvi alapja, céljának bemutatásával, de lege ferenda javaslatok megfogalmazásával), valamint minden egyes fejezet tartalmazza a szerzők összegző megállapításait.

A kutatás során a kutatók segítségére voltak az egyes minisztériumok, amelyek rendelkezésre bocsátották az eljárás kataszterüket, habár nem minden esetben teljes körűen. Így különösen a Honvédelmi Minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium. Szerzőként/ kutatóként pedig számos olyan kolléga működött közre, aki olyan szervezet tagja, amely az első mérföldkő során együttműködési megállapodást kötött az Egyetemmel a kutatással összefüggésben.

A kutatás eredményei egy hazai konferencia keretében kerültek bemutatásra 2018. december 18-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.