NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Élményalapú Digitális Oktatási Kutatóműhely

Élményalapú Digitális Oktatási Kutatóműhely

Küldetésünk 

Az élményalapú digitális oktatás felhasználása és kutatása mára az egyik legdinamikusabban fejlődő terület, melynek eredményei a mindennapjaink részévé válnak. Kibontakozóban van egy „felsőoktatási verseny”, melynek hajtóereje többek között, – azzal, hogy a technológiai fejlődés hatására belátható közelségbe került az IKT eszközökkel támogatott élményalapú oktatási módszertanok kidolgozása, – az oktatók digitális képességeinek fejlesztése, illetve az élményalapú flow pedagógia beágyazódása az oktatási tevékenységbe. Mindezen problémák egyre inkább sürgetik a társadalomtudományi válaszokat hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

A kutatóműhely fő feladatai:

 • Az élményalapú digitális pedagógiát támogató technológiai eszközök hatékonyságának vizsgálata;
 • Érzelmi, a digitális intelligencia és a többszörös intelligencia kérdéskörének vizsgálata, mérése és kutatása, melyek segítségével a kreativitás fejleszthetővé válik a flow csatornában;
 • Az élményalapú oktatási környezet kialakítása a flow pedagógiai modell segítségével;
 • Az élményalapú digitális tanulást támogató szolgáltatások tesztelése;
 • Az AR és a VR tesztelése a flow pedagógiai modell segítségével;
 • Módszertani modellek létrehozása, tesztelése;
 • A technológia reziliencia-képességének avagy hátránykompenzáló hatásának kutatása;
 • Módszertani jógyakorlatok kidolgozása, tesztelése, disszeminációja;
 • A különféle oktatástechnológiai alkalmazásokra épített képzések lebonyolítása;
 • Multimediális alkalmazásokra épített kurzusok kidolgozása;
 • Az élményalapú oktatásra épülő módszertan kidolgozása, a kognitív képesség optimalizálása;
 • Élményalapú digitális tananyagok kidolgozása, tesztelése, disszeminációja.

Tagjaink 

Dr. Dominek Dalma Lilla adjunktus, Élményalapú Digitális Oktatási Kutatóműhely vezetője, NKE ÁNTK Társadalmi Kommunikáció Tanszék
Kutatási terület: flow élmény vizsgálata; múzeumpedagógia, kompetencia-, és készségfejlesztés, flow alapú pedagógia
Tagságok: Élményalapú Digitális Oktatás Kutatóműhely (ÉDOK) NKE – vezető, kutató; Kreatív Tanulás Program Kutatóműhely (KTP) NKE – kutató; MTA Pedagógiai Bizottság Andragógia Bizottság - tag; MTA Pedagógiai Bizottság - köztestületi tag

Dr. Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, NKE Oktatási Rektorhelyettes, NKE – RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék
Kutatási terület: Komplementer rendészet, rendészeti együttműködés, magánbiztonság, önkormányzati rendészet.
Tagságok: Élményalapú Digitális Oktatás Kutatóműhely (ÉDOK) NKE – vezető kutató; Kreatív Tanulás Program Kutatóműhely (KTP) NKE – kutató; Közigazgatás Tudomány című folyóirat szerkesztőbizottsági – tag, Ereky István Közjogi Kutatóközpont PPKE – tag, Közigazgatás Tudomány című folyóirat szerkesztőbizottsági  –  tag, Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences című nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági  – tag, Magyar Rendészet főszerkesztője, Magyar Tudományos Akadémia  –  köztestületi tag, Magyar Rendészettudományi Társaság – tag.

Barnucz Nóra tanársegéd, Élményalapú Digitális Oktatási Kutatóműhely vezető-helyettese, NKE RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus
Kutatási terület: IKT eszközökkel támogatott oktatáskutatás
Tagságok: Élményalapú Digitális Oktatás Kutatóműhely (ÉDOK) NKE – vezető-helyettes, kutató; Kreatív Tanulás Program Kutatóműhely (KTP) NKE – kutató; IKTMasterMinds Kutatócsoport – kutató

Botos Virág oktatási főreferens, NKE Oktatási Rektorhelyettes – Oktatási és Tanulmányi Iroda; IKT oktatásmódszertani szakértő
Kutatási terület: digitális kompetencia fejlesztés, IKT-val támogatott oktatásmódszertan
Tagságok: Élményalapú Digitális Oktatás Kutatóműhely (ÉDOK) NKE – tag; Kreatív Tanulás Program Kutatóműhely (KTP) NKE – tag.

Ceglédi Szabolcs oktatási főreferens, NKE ORH Oktatási és Tanulmányi Iroda
Kutatási terület: kvantitatív elemzések, ifjúság-, oktatás- és családszociológia, kreativitás és flow-élmény SPSS elemzője
Tagságok: Élményalapú Digitális Oktatás Kutatóműhely (ÉDOK) NKE – tag

 

Publikációink

Rendezvények 

2023.04.19.     Pedagógus konferencia, Veszprém
Dominek Dalma Lilla: Innováció jelene – Flow a tanteremben

2023.05.17.     10th International Communication Days Digital Capitalism and Communication, ÜSKÜDAR UNIVERSITY FACULTY of COMMUNICATION
Nóra Barnucz – Dalma Lilla Dominek – Balázs Czékmán – Erna Uricska – Erika Gallé – Erzsébet Bujdosóné Dani: APPLYING AUGMENTED REALITY AND MULTIMEDIA IN ESP CLASSES

2023.05.27      HuCER2023: Az oktatás határdimenziói / Boundary dimensions of education, Szombathely
Barnucz Nóra – Dominek Dalma Lilla – Botos Virág – Ceglédi Szabolcs:          Az NKE oktatóinak digitális kompetencia vizsgálata

2023.05.30.     Pedagógus konferencia, Nyíregyháza
Dominek Dalma Lilla: Forms of FLOW – azaz a FLOW formái az oktatási környezetben

Kapcsolat

EDOK@uni-nke.hu