LUDITA – Ludovika Digitális Tudástár és Archívum

LUDITA a Nemzeti Közszolgálati Egyetem repozitórium-rendszere és tudományos katasztere. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi vagyonát, kutatási produktivitását reprezentáló digitális tudástár, amely teljes szövegében (ill. egyéb multimédiás mivoltában) képes tárolni, kereshetővé tenni az oktató- és tudományos kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat.

Célja az egyetemi karokon és szervezeti egységeikben, a karközi intézetekben, a doktori iskolákban, a tudományos diákkörökben, a szakkollégiumokban létrehozott oktatási, kutatási és tudományos teljesítmények szakszerű indexelése, közzététele és archiválása.

A LUDITA hat – tematikusan elkülönülő, azon belül gyűjteményekre osztott – repozitóriumot, valamint egyetemi tudományos katasztert tartalmaz.

tudományos kataszter célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói, kutatói, doktoranduszai és ITDK/OTDK helyezést elért hallgatói tudományos tevékenységének bemutatása életrajzok, önéletrajzok, publikációs jegyzékek segítségével.

https://ludita.uni-nke.hu/kutatoi-kataszter