Innovációs tantárgy indul az NKE-n

Az NKE Innovációs és Technológiai Irodájának (ITI) kezdeményezésére új, BA szintű szabadon választható tantárgy indul 2022 szeptemberétől. Az Innovációs alapismeretek és innovációmenedzsment című tantárgy elsődleges célja, hogy a hallgatók megismerjék az innováció alapjait, fogalmi kérdéseit, elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közszervezési és Infotechnológiai Tanszékéhez tartozó tantárgyat elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik szívesen vesznek részt kreatív oktatási módszertannal megvalósított órákon, továbbá érdeklődnek az alábbi témák iránt.

Az órák egyebek mellett az innovációs ökoszisztémáról, az ötletgenerálás folyamatáról, a vállalkozói lét és a startupok kilátásairól, a rendszerinnováció, a vállalkozásfejlesztés, valamint a szolgáltatásértékesítés jogi és gyakorlati tudnivalóiról, az innovációs kommunikációról, továbbá a onepager és a pitch elkészítésének szempontjairól szólnak. Ezeket a témákat az NKE oktatói ismertetik meg a hallgatókkal.

A szellemitulajdon-védelem gazdasági és kulturális jelentőségéről, az innovációs láncban betöltött helyéről, továbbá az alapvető oltalmi formákról, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos információszerzés lehetőségeiről pedig – az ITI felkérésére – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának vendégelőadója tart majd elméleti és gyakorlati foglalkozást.

Az órákon megszerezhető ismeretek mellett kifejezetten a tantárgyhoz készült tananyag is segíti a hallgatókat. A kétkredites tantárgyat tömbösített formában, az őszi félévben – szeptembertől decemberig – havonta egy-egy pénteken valósítjuk meg.

Az Innovációs alapismeretek és innovációmenedzsment című tárgyat augusztus 22-e és szeptember 4-e között lehet felvenni a Neptun rendszerben.

 

A tantárgyhoz kapcsolódó tananyag a Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK) című, 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 számú projekt keretében készül el. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással valósul meg.