Újra Koller Boglárka a CEPSA alelnöke

November 17-19-én a lengyelországi Olsztyn-ban rendezte meg éves konferenciáját a CEPSA (Central European Political Association). A rendezvénynek a „University of Warmia and Mazury” impozáns egyetemi kampusza adott otthont. A konferencia fő témája a „Challenges to Democracy: Political Processes in Central and Eastern Europe” volt.

A CEPSA-konferencián karunkról dr. Koller Boglárka rektorhelyettes, egyetemi tanár adott elő, aki „Politicisation of the Public Space and Narrative Politics with Special Focus on the 2019 EP Elections” című előadásában a politikai narratívák szerepét hangsúlyozta. Rektorhelyettes asszony egy panelbeszélgetésen is részt vett, amely a közép-európai térség politikatudományi diszciplínájának jelenlegi állását tekintette át. Dr. Hettyey András, az ÁNTK docense „The Illusion of Autonomy and New Others: Role Conflict and Hungarian Foreign Policy after 2010” című előadásában a 2010 utáni magyar kormányok külpolitikáját elemezte a szerepelmélet segítségével.

A konferencia kapcsán tartotta éves gyűlését és tisztújítását is a szervezet. Ennek során megerősítették pozíciójában a szervezet elnökét,  Miro Haček-et a University of Ljubljana szlovén professzorát, Petr Just-ot, a prágai Metropolitan Egyetem tanszékvezetőjét főtitkári pozíciójában, valamint újraválasztották Koller Boglárkát, az NKE egyetemi tanárát a CEPSA alelnökévé a 2021-24-es időszakra.


Címkék: ÁNTK