Merre tart Európa?

Október 5-én rendezték meg a Merre tart Európa? című online konferenciát az Alkotmányjogi TDK szervezésében. Az előadók között volt Dr. Prugberger Tamás professor emeritus, a Miskolci Állam- és Jogtudományi Kar professzora, Dr. Szmodis Jenő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Kar (ÁNTK) Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék docense, valamint ugyanezen tanszék munkatársa, Pongrácz Alex adjunktus. Dr. Prugberger Tamás előadásában Európa történelmi múltjáról beszélt, kezdve a Római Birodalomtól egészen napjainkig. Végigvitte azokat a folyamatokat, melyek mára külföldi állampolgárok betelepítését, Európa népességének elkényelmesedését és a munkaerő-hiányt eredményezték. Vázolta az Európai Unió jelenlegi helyzetét, Németország és Franciaország szerepét, részletesen bemutatta a Bilderberg-csoport tevékenységét, valamint elemezte Angela Merkel politikáját.

Szmodis Jenő „Az elismeréshez való jog, mint a klasszikus szabadságjogok temetője” című előadásában hangsúlyozta, hogy Európa a szabadságjogok bölcsője, az egyéniség kultusza már az 1500-as évek reneszánsz Európájában megjelent. Jogelméleti-jogfilozófiai előadásában az európai szellemfejlődést tárta a hallgatóság elé. Elmondta, hogy az egyenlőség eszméje is Európához kötődik a többi között hivatkozva Karl Popper, Charles Taylor, Jürgen Habermas és John Stuart Mill kutatásaira. A II. világháború után az emberi méltóság tisztelete erősödött föl, vagyis erősödött az egyén integritása – mondta, valamint kiemelte az értékpluralizmus, értékrelativizmus és az elismerés kategóriák fontosságát is. Képet kaptunk Nancy Fraser szexuális kisebbségeket kutató munkásságáról, majd eljutottunk oda, hogy a nyugati kultúra fokozatosan fölszámolta a legalapvetőbb princípiumokat.

Pongrácz Alex előadásában Eötvös József nézeteivel indította az uralkodó eszmék bemutatását, majd a liberalizmus, a kereszténység és a szocializmus kihívásokra adott válaszairól beszélt. Az ipari forradalom után a XIX. századi nacionalizmusokról is szó esett, majd Herbert Spencer nézeteivel ismerkedhettek meg a hallgatók. Föderatív Európa-képek és egységesítési törekvések korábban is voltak, mondta. A II. világháborút követően a jóléti állam elemzése után, az államközi föderalizmus gondolatát vázolt fel, megemlítve mások mellett Friedrich A. Hayek, Milton Friedman, Huntington, Kant, Fukuyama, és Susan Strange munkásságát. Európa jelenleg nem annyira erős, talán az USA az egyetlen szuperhatalom, Európában válság volt 2018-ban és jelenleg is – hangsúlyozta az NKE ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék munkatársa.

 

Szöveg: ÁNTK


Címkék: Alkotmányjogi TDK