Rendkívül aktívan indult a nemzetközi félév az ÁNTK-n


Mozgalmas hónapot zártak az ÁNTK oktatói szeptemberben. A külföldi utazási korlátozások enyhítése lehetővé tette, hogy munkatársaink nemzetközi mobilitásokon, illetve konferenciákon vegyenek részt, növelve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem láthatóságát és erősítve külső kapcsolatait. Emellett szintén sort keríthettünk egy év óta az első vendégoktatók fogadására is a Karon.
A kiutazók között Marsai Viktor, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi docense a Cseh Tudományos Akadémia és a Cseh Afrika Társaság közös szervezésében megrendezett prágai Viva Africa konferencián tartott előadást a magyar kormányzat Afrika felé történő nyitásáról az 1960-as, illetve a 2010-es években.
Szintén Prágába, a Károly Egyetemen megrendezett ifjú jogászok és politikatudósok konferenciájára (Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists) utazott Szerletics Antal, ahol az emberi jogok modernkori jellemvonásaival kapcsolatos előadást tartott.
Több nemzetközi szervezet továbbra is az online térben tartotta meg soron következő éves rendezvényeit, így a European Group for Public Administration (EGPA) konferenciáján vett részt Hazafi Zoltán, az Emberi Erőforrás Tanszék tanszékvezetője. Előadásának címe „A tervszerű humán erőforrás gazdálkodás  felé vezető úton: Az állás-alapú gazdálkodás informatikai rendszerének bevezetése a magyar közszolgálatban.” Szintén előadást tartott a konferencián Gellén Márton, a Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék adjunktusa, mely a Magyarországgal szembeni 7. cikkely szerinti eljárás egyes elemeit igyekezett feltárni és értelmezni.

A European Law Institute (ELI) 2021. szeptember 6-8. között tartotta meg (virtuális) éves konferenciáját, amellyel párhuzamosan lezajlottak az Intézet tisztújításával kapcsolatos események is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem több éve intézményi megfigyelői tagsággal rendelkezik a bécsi székhelyű Intézetben, egyben az ÁNTK Európai Köz- és Magánjogi Tanszék oktatói tevékenyen részt vesznek a magyar tagszervezet munkájában is.

Simonné Gombos Katalin és Szegedi László is végigkövették az Intézet tisztújításával kapcsolatos döntéshozatali fórumok munkáját, ennek keretében leadták szavazataikat. Az Intézet vezetősége beszámolt annak munkájáról, az Intézet pénzügyi helyzetéről, az Intézet tervezett rövid és középtávú stratégiájáról, valamint a MyELI online platform újdonságairól.
A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék részéről Hettyey András és Zachar Péter Krisztián egyetemi docensek vettek részt a European International Studies Association (EISA) 14. éves workshopján, mely az egyik legjelentősebb európai elméleti, nemzetközi kapcsolatokkal és a modern államisággal foglalkozó tudományos rendezvénynek számít. Hettyey András a „Small States in World Politics” panelben tartott előadást a keleti nyitással járó magyar gesztuspolitika kérdéseiről, míg Zachar Péter Krisztián a „Historical International Relations” szekcióban a magyar kormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő történelmi példaképeket villantotta fel.

Az ÁNTK két oktatója is részt vett a University Association for Contemporary European Studies (UACES) 2021. évi virtuális konferenciáján.  Annak ’Facts-based Mobility in the Internal Market with a Special Focus on the Central and Eastern European Region and Hungary’ c. paneljében Simonné Gombos Katalin levezetői, Szegedi László előadói szerepkörben vett részt. A panel résztvevői 2020. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által életre hívott Tématerületi Kiválósági Program kutatási projektjében feltárt eredményeiket ismertették a nemzetközi közönség előtt az online panel formájában.
Szeptember végén az Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék részéről Halász Iván tanszékvezető és Téglási András egyetemi docens vettek részt a szlovák Alkotmánybíróság elnöke és a kassai Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi Kar dékánjának meghívása alapján online formában azon a tudományos szakmai konferencián, amely az alapjogok kihívásait állította középpontba a járványhelyzet idején.   
A vendégfogadások terén örvendetes volt, hogy a lengyelországi War Studies University-vel meglévő komoly szakmai kapcsolatok keretében a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékre érkezett az egyetem korábbi dékánja Maciej Marszałek, valamint docense, Cyprian Kozera. Az egyeztetések során olyan témaköröket tárgyaltak a szakértők, mint a kortárs proxy-háborúk a szubszaharai Afrikában és a MENA térségben; a hadseregek kísérletei ökológiai lábnyomuk csökkentésére; valamint a hibrid hadviselés Közép-Európában.
Hasonló értékes együttműködés jött létre a University of Gdansk-ról a Karra érkező kollégával, Krystyna Warylewska-Kamuś-al, aki az Európai és Összehasonlító Jogi tanszék adjunktusa, illetve a francia jogi iskola igazgatóhelyettese. A szakmai fogadtatásáról az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék oktatói gondoskodtak és segítették elő nemcsak a könyvtárban történő adatgyűjtését, de szakmai kapcsolatainak építését is.

Online formában volt a Kar vendége Dr. Takahara Akio, a Tokyo University professzora, nemzetközi kapcsolatok szakértő, aki Bartók Andrással mutatta be hallgatóinknak az indiai-csendes-óceáni kulcsövezet két meghatározó regionális szereplőjének, Japán és a Kínai Népköztársaság szerepét és hatását a regionális és a globális folyamatokra.
Noha a járványhelyzet Európa-szerte jelen van mindennapjainkban, bízunk benne, hogy az idei tanévben újult erővel megkezdett nemzetközi jelenlét a továbbiakban is lendületesen folytatódhat.

Szerző: ÁNTK Nemzetközi osztály

 


Címkék: nemzetközi