Konferencia a magyar külpolitikáról - elméleti megközelítésben

A magyar tudomány ünnepnapjához kapcsolódóan, 2021. november 11-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara konferenciát szervez „A rendszerváltás utáni magyar külpolitika elméleti megközelítésben” címmel. A rendszerváltás utáni magyar külpolitika tudományos igényű feldolgozása a magyar társadalomtudományi közösség régi mostohagyermeke. Természetesen születtek és születnek könyvek, tanulmányok és konferencia-előadások, de a téma sokkal kevésbé „intézményesült”, mint más kutatási területek. Nincsen olyan folyóirat, amelynek a magyar külpolitika elméleti megalapozottságú vizsgálata lenne a fő profilja; nincsenek vonatkozó egyetemi tanszékek és kutatócsoportok; és, nem utolsósorban, nincsen a témának rendszeresen jelentkező konferencia-sorozata. Ezt az űrt hivatott hagyományteremtő jelleggel betölteni a jelen kezdeményezés. Az egynapos konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítson a hazai kutatók és oktatók számára tudományos eredményeik prezentálására, ezen felül személyes és szakmai kapcsolatok és együttműködések kiépítésére. Rendezvényünkre várjuk valamennyi tudományterületről azon kimagasló tudományos munkássággal rendelkezők jelentkezését, akiknek témája kapcsolódik a konferenciához. A részleteket az alábbi felhívás tartalmazza.