NKE ÁNTK 2021. évi tavaszi ITDK

Rendhagyó Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar rendhagyó módon, az OTDK évében, idén tavasszal is megrendezte a kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek négy tagozatában összesen harmincnyolc pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók.

A tudományos munkát készítő 38 hallgató május 12-én, online térben bizonyította tudását, mutatta be kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt.

A rendezvény részvevőit Dr. Smuk Péter dékán üdvözölte, hangsúlyozva a tehetséggondozás szerepét és megköszönve a versenyzők, a témavezetők, a bírálóbizottságok, a szervezők munkáját. Kiemelte, hogy támogatja az opponensek szerepét. Bár csak az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában opponálnak hallgatók is, de a jövő versenyzői válhatnak a jelenlegi opponensekből.

Dr. Peres Zsuzsanna KTDT elnök is kitért arra, hogy az OTDK félévében általában nem rendez a Kar ITDK-t. Örömteli, hogy már két évvel a következő OTDK előtt is már ennyien jelentkeztek. Számos előnye van egy ilyen megmérettetésnek. A bírálóbizottság tagjai és a hallgatói opponensek biztosan elolvassák a pályaműveket és észrevételeikkel, javaslataikkal hozzájárulhatnak annak továbbfejlesztéséhez. 2021-ben és 2022-ben még további lehetőségek nyílnak meg a hallgatók előtt, hogy továbbjutási jogot szerezzenek a 2023-as OTDK-ra.

Május 12-én a hallgatók négy tagozatba sorolva, online mutatták be előadásukat, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről, előadói és reagálási képességeikről. A 42 nevezett pályaműből végül 38 benyújtására és bemutatására került sor. Egy hallgató két pályaművel, két különböző tagozatban is indult. A versenyzőket 22 témavezető segítette. 33 opponensi vélemény készült, amelyek közül 32-öt szóban is előadtak a hallgatók. Egy esetben külső körülmények miatt nem lehetett megoldani a hozzászólást. A 4 tagozat munkáját 14 bíráló és 5 titkár segítette. A titkárok egyszerre láttak el szakmai és technikai feladatokat, biztosítva a program zökkenőmentes végrehajtását. Mindenkinek köszönjük, hogy hozzájárultak az ITDK sikeres lebonyolításához.

A megmérettetést követő - szintén online felületen megtartott - ünnepélyes eredményhirdetésre május 17-én került sor. Dr. Smuk Péter dékán köszöntötte most is a résztvevőket. Hozzászólásában kiemelte a Kar hallgatói által a 2021. évi OTDK szekciókban elért sikereket. Egyenként köszönte meg a helyezett és díjazott hallgatók, témavezetőik munkáját, majd a továbbiakhoz sok sikert kívánt. Hangsúlyozta, hogy mindenki nyertes, aki pályaművével részt vehetett az országos szintű rendezvényen, örök élménnyel gyarapodtak. Legyenek büszkék az elért eredményeikre. Bár most a körülmények miatt nincs rá lehetőség, de szívesen meghívná az összes OTDK résztvevőt egy kötetlen köszöntőre és büszkén csatlakozna egy közös kép elkészítéséhez.

Dr. Orbán Anna KTDT titkár az egyes OTDK szekciók tartalmi és formai elvárásainak a különbségére, valamint az ÁNTK hallgatók körében népszerű tagozatokra hívta fel a figyelmet.

A 2021. évi ITDK eredményesen zárult. Mind a 4 tagozatban kiosztásra került az I., a II., a III. helyezés, a különdíj és a legjobb opponensi díj. A bírálóbizottságok 24 pályaművet javasoltak továbbjutásra. A hallgatók részletes tájékoztatást kapnak a lehetőségekről és teendőikről. 

Részletes eredmények elérhetők az ITDK weblapján (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-diakkorok/kari-tudomanyos-diakkori-konferenciak-itdk/itdk-2021-tavasz)

Szöveg: Orbán Anna


Címkék: ITDK 2021