Fontos testület tagja lett az NKE professzora

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) tagjává választották Halmai Pétert. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára 2024-ig tölti be a tisztséget.

Az NGTT újfajta konzultációs mechanizmust hozott és szándékai szerint a korábbinál szélesebb körben nyújt lehetőséget a társadalmi párbeszédre. „A korábban működő Országos Érdekegyeztetési Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács, illetve a Gazdasági Egyeztető Fórum megszűnésével a társadalmi egyeztetés és párbeszéd színterén egy új, ágazatközi intézmény, a társadalmi párbeszéd makroszintű fórumaként aposztrofált testület jött létre. Az NGTT működésének legfőbb szempontjai a nyitottság, az átláthatóság és a széles körű konzultáció, amely magában foglal olyan társadalmi partnereket is, amelyek korábban nem vettek részt intézményesített egyeztetéseken” – olvasható a testület honlapján. A szervezet az Országgyűléstől és a Kormánytól független, konzultációs, javaslattevő testület. Ennek a grémiumnak lett tagja Halmai Péter, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar professzora. Az akadémikushoz köthető a közgazdaságtani és nemzetközi gazdaságtani kurzusok megjelenése az Egyetemen, amelyek a külügyi pályára készülőknek, a hazai közigazgatásban elhelyezkedni szándékozó hallgatóknak, de például a biztonságpolitikával foglalkozók számára is nyújtanak fontos ismereteket. Halmai Péter 2024-ig kapott megbízást az NGTT-ben való munkára.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes