A Plekhanov Russian University of Economics vezetői az NKE-n

Az oktatási együttműködési lehetőségekről és Magyarország, illetve Oroszország közötti politikai, gazdasági és oktatási kapcsolatokról egyeztettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Plekhanov Russian University of Economics vendégei.

Az orosz egyetem képviseletében Olga Shemetkova, a Pénzügyi Kar dékán asszonya és Inga Koryagina, nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes asszony röviden bemutatták az 1907-ben alapított egyetemüket és kiemelték a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések fontosságát a jelenlegi orosz felsőoktatásban. Egyetemükön összességében 60 ezer, a moszkvai campusukon pedig nagyjából 15 ezer hallgató tanul, akik növekvő számban vesznek részt nemzetközi mobilitásban és külföldön részképzésekben. Számukra az NKE mérvadó felsőoktatási intézmény, mely fontos szerepet játszik a hazai felsőoktatásban.

Smuk Péter, az NKE ÁNTK dékánja a találkozón hangsúlyozta a nemzetközi kapcsolatok fontosságát és az újjáéledő magyar-orosz egyetemi kapcsolatok kiemelt jelentőségét. Rámutatott, hogy az egyetem és a kar szempontjából is kiemelt célkitűzés a nemzetköziesítés, újabb partnerek, hallgatók, külföldi vendégokatók bevonása a közös munkába. Zachar Péter Krisztián, az NKE ÁNTK nemzetközi dékánhelyettese röviden árnyalta azokat a területeken, ahol elképzelhető a jövőbeli együttműködés és kifejezte nyitottságát az egyetemek közötti együttműködés irányába. Pásztor Szabolcs az NKE ÁNTK egyetemi docense méltatóan szólt a Plekhanov Russian University of Economics-ről, ahová immáron már öt éve folyamatosan jár oktatni az alap és mesterképzéses hallgatókat közgazdaságtani és nemzetközi gazdaságtani tantárgyakból.

A kifejezetten jó hangulatú látogatás során mind az orosz, mind pedig a magyar fél egyetértett abban, hogy feltétlenül érdemes szorosabbra fűzni a két intézmény együttműködését, célba vették egy átfogó együttműködési megállapodás megkötését, melynek első része az oktatók és hallgatók mobilitását valósíthatja meg.