Indiai delegáció az ÁNTK-n

Az indiai vezérkari akadémia tizenöt fős csoportja látogatott 2019. szeptember 27-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és ezen belül a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kart követően az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karra.
A Birender Singh Dhanoa vezérőrnagy vezette delegációnak Dr. Zachar Péter Krisztián nemzetközi dékánhelyettes mutatta be a kar képzési profilját, a nemzetközi kapcsolatok rendszerét, valamint a tudományszervezés és tehetséggondozás egyes kérdéseit. A megbeszélés során Dr. Szenes Zoltán a Karhoz tartozó Biztonság- és Védelempolitika alap- és mesterszak hagyományait, képzési területeit, valamint az elmúlt két évtized szakmai tapasztalatait mutatta be. Dr. N. Rózsa Erzsébet az ÁNTK angol nyelvű képzési kínálatát és kutatási irányait vázolta, különös hangsúlyt helyezve a külföldi hallgatók körében is közkedvelt International Public Service Relations mesterképzési szak nyújtotta lehetőségekre. A tehetséggondozás formáiról és az oktatókkal való együttműködésről, a tanórai foglalkozásokon túli szakmai programokról a Biztonságpolitikai Szakkollégium elnöke, Szarka Luca, valamint a Nemzetközi és Európai Szakkollégium titkára, Kripkó Ádám számolt be a delegációnak.
A vezérkari akadémia csoportja négynapos magyarországi tartózkodása során az egyetem két kampusza mellett a Honvédelmi Minisztériumot, a Külgazdasági és Külügyi Intézetet, valamint az újpesti MH Hadikikötőben az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredet látogatta meg.